archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sivuvirtaa – resurssiviisaat ratkaisut ovat teollisuuden tulevaisuus

Kirjoittaja

Julkaistu

Tänä vuonna minulla oli ilo vastaanottaa Vuoden teknologiajohtaja -palkinto, joka myönnettiin nyt neljännen kerran. Palkinto on merkityksellinen minulle henkilökohtaisesti, mutta yhtä lailla kaikille niille henkilöille, jotka ovat osallistuneet uusiutuvien raaka-aineiden ja uuden biopolttoaineliiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Perusteluina palkinnon saamiselle olivat, kuten edellisinäkin vuosina, vaikuttaminen yrityksen teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, inspiroiva johtaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen yhteiskunnallisissa verkostoissa. Tänä vuonna painotettiin myös kestävää kehitystä.  

Kestävä kehitys ja resurssiviisaat ratkaisut ovat täällä jäädäkseen. Neste Oilissa teknologiaosaaminen on pitkään ollut avainosaamisalue. Onhan meillä yhtiössämme noin tuhat ammattilaista, jotka työskentelevät päivittäin teknologioiden parissa. Kun lähdimme kehittämään uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja, panostimme myös kestävän kehityksen ja resurssiviisaiden ratkaisujen osaamiseen. Tänä päivänä nämä alueet ovat yhtiömme avainosaamisalueita.

Viime vuonna uusi liiketoiminta-alueemme Uusiutuvat polttoaineet teki yli 270 miljoonaa euroa voittoa noin 2,5 miljardin euron liikevaihdolla. Tämä tulos syntyi käyttäen noin 2,5 miljoona tonnia raaka-ainetta, josta yli puolet koostui tähdevirroista. Porvoossa tuotimme noin 400 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä pelkästään käyttäen tähdevirtoja, ja kaiken kaikkiaan yli miljoona tonnia uusiutuvasta dieselistämme perustui tähdevirtoihin. Tämä vastaa reilusti yli miljoonan auton kokonaistarvetta normaalikäytössä!

Minun 25 vuoden urani aikana globalisaatio on lyönyt itsensä läpi. Maailma on pienempi, haasteet moninaisempia ja aikaa on entistä vähemmän. Näin ollen yhteistyön merkitys kasvaa. Yhä useammin tarvitaan monenlaisia yhteistyökumppaneita, kun ratkaistaan ongelmia tai luodaan uutta – sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja laajaa osaamisverkostoa sekä poikkitieteellistä yhteistyötä. Kielten osaaminen ja eri kulttuurien ymmärtäminen on edellytys kansainvälisen insinööriosaamisen menestykseen. Tulee siis huolehtia siitä, että meillä on myös jatkossa kilpailukykyinen koulutusjärjestelmä. Tämän lisäksi pitää panostaa perustutkimukseen sekä yritysten uusiutumiseen – osaamisella voimme kilpailla. Eri toimialoja tulee myös kannustaa yhteistyöhön, sillä parhaat innovaatiot syntyvät juuri rajapinnoissa.

Pitkäjänteinen tutkimustyö on kansantalouden kannalta erittäin tärkeätä. Tutkimustyö vaatii tekijältään osaamista, yhteistyökykyä, määrätietoisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä suuren annoksen tervettä itseluottamusta. Uusien innovaatioiden vieminen liiketoiminnaksi vaatii aikaa, resursseja ja kärsivällisyyttä. Tästä syystä myös päättäjiltä tarvitaan pitkäaikaista sitoutumista ja vakaata suuntaa. Esimerkiksi biopolttoaineiden suhteen tarvitaan yhteisiä tavoitteita. Tuotteiden laadun sekä kestävällä pohjalla olevan resurssitehokkaan liiketoimintaprosessin, raaka-aineista lopputuotteisiin, tulisi ohjata päätöksenteossa. Muilta osin soisin sekä teknologioihin että raaka-aineisiin suhtauduttavan mahdollisimman neutraalisti.

Jatkamme tästä nöyrästi eteenpäin, pitäen mielessä jatkuvan kehittämisen tarpeen.

Mistä on kyse?