archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sosiaalisuus tarttui intraan

Kirjoittaja

Sari Tuori

Päällikkö, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sisäinen viestintä tylsää ja staattista. Väärin.

Sisäinen viestintä on upeiden kollegoiden jatkuvaa kohtaamista, hyviin käytäntöihin tarttumista ja nopeaa sopivan osaamisen löytämistä ja uutta tietoa – sekä livenä että virtuaalisesti. Puhe sosiaalisen intranetin mahdollisuuksista konkretisoituu Sitrassa pian työn tekemisen uusiksi tavoiksi.

Kun moni viestintäväline ja -käytäntö on harpponut mm. tekniikan kehityksen ja medianmurroksen myötä uusille urille, on intrasta tullut vanhentuneen oloinen ja näköinenkin sisäinen media. Aika tuttua monelle. Intra ei perinteisesti ole reaaliaikainen, kuten houkutteleva muu sähköinen maailma. Sosiaalinen intra tuo käänteen tähän. Vuorovaikutteiset välineet ovat taskussasi myös sisäisten asioiden osalta, kun intra viedään uuteen viestinnälliseen maailmaan.

Vanhan intran kävijätutkimuksen perusteella lupasimme kollegoillemme mm. vuorovaikutteiset työvälineet, hyvät hakuominaisuudet, herkullista visuaalisuutta, kaikkien osaamisprofiilit ja feedauksen tärkeimmistä ulkoisista kanavista.

Viestinnän ja it:n tahdittamana Sitrassa toteutettu sosiaalisen intranetin kehitysprojekti kulkee parhaillaan hyvällä sykkeellä kohti käyttöönottoa. Vaatimusmäärittely syntyi kävijätutkimuksen pohjalta, siksi avoimuutta on luvassa lisää mm. organisaatioviestimeksi ylennetyn keskustelukanavan ja mediaseurannan muodossa. Sosiaalisen intran myötä mukana kulkee reaaliaikainen tieto tilannekuvasta organisaation sisällä ja ulkona.

Sisältö on kuningas myös intranetissä: tiedon ajantasaisuuden ja löydettävyyden merkitys korostuu, kun taas staattiset sisällöt vähenevät radikaalisti, siksi sisältötalkoissa on koko organisaatio mukana. Nyt testauksen ja koulutusten kynnyksellä jännittää ja kutkuttaa. Sosiaalisesta intrasta on kuoritumassa oikea herkkupala, vuorovaikutteisten työtapojen ja sisäisen viestinnän mullistaja. Organisaation ihmisten ja osaamisten kohtaamispaikka, ja juuri niin hyvä kuin sen kaikki käyttäjät.

Mistä on kyse?