Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Sotea voi kehittää lainsäädännöstä riippumatta

Sosiaali- ja terveydenhuollon lait ovat toki tärkeitä, mutta paljon kehitystyötä voidaan tehdä myös niistä riippumatta – ja on tehtykin, kuten muun muassa Sitran työ kymmenen viime vuoden ajalta osoittaa.

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Viime viikon Tervettä menoa tulevaisuuteen -tapahtumassa (12.2.) Sitra esitteli sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystyötään reilun kymmenen viime vuoden ajalta.

Yksi pääviesteistämme on, että sote-sektoria voi ja tulee kehittää kulloisenkin hallituksen sote-linjauksista riippumatta.

Toinen pääviestimme liittyy sote-alan kehityksen suuntaan ja datan kasvavaan merkitykseen muutoksen ajurina. Suomessa on jo maailman edistyksellisimmät terveystietovarannot. Kun niihin yhdistetään ihmisten itsestään keräämä, nopeasti lisääntyvä tieto, maallamme on loistavat mahdollisuudet nousta ennakoivan ja henkilökohtaisen terveydenhoidon maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi.

Ja näin on jo tapahtumassa – kuten alla oleva kuva selkeästi osoittaa. Ihmisten itsestään keräämän tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti tarjoten lukuisia uusia mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin tarkkailuun ja seurantaan. Kun nämä tiedot yhdistää kansalaisen luvalla julkiseen terveystietokantaan, esimerkiksi Kanta-palveluun, ammattilaisten tarjoamaa sairaanhoitoa sekä lääkekehitystä voidaan ohjata entistä yksilöllisempään suuntaan. Sähköiseen Kanta-palveluun kerätään kaikkien suomalaisten terveys- ja reseptitiedot ja jokainen voi käydä katsomassa sieltä omia tietojaan.

 

Monta hanketta, yksi tavoite: systeeminen muutos

Systeemitasolla tämä tarkoittaa terveydenhoidon vallankumousta siinä mielessä, että jatkossa ihminen itse – eikä systeemi tai lääkäri – on terveydenhoidossa ’ajurin paikalla’.

Tämä systeeminen muutos on ollut Sitran toimintaa ohjaava periaate ja punainen lanka kymmenen viime vuoden ajan. Yllä olevasta kuvasta näkyy, miten Sitra on erilaisten selvitysten, uusien konseptien kehittämisen ja kokeilujen kautta työstänyt systeemistä muutosta pala palalta eteenpäin. Erikseen tarkasteltuina kukin hankkeista voi näyttää rajalliselta, mutta yhdessä ja oikein rytmitettynä ne ovat siirtäneet terveydenhoidon painopistettä askel askeleelta kohti uutta, ihmislähtöistä toimintamallia, jossa kansalainen itse on ajurin paikalla.

Yksilön näkökulmasta tämä tarkoittaa parempaa ja yksilöllisempää terveydenhoitoa, joka toteutetaan myös kansantaloudellisesti tehokkaammin, kun vältytään turhilta operaatioilta ja lääkityksiltä.

Valtaosa Sitran sote-hankkeista on siirtynyt kumppaniemme toimesta kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa, mikä on yksi osoitus niiden oikea-aikaisuudesta ja merkityksellisyydestä. Toki matkalle on mahtunut myös muutama huonosti ajoitettu tai vääriin oletuksiin perustuva hanke, jotka ovat hiipuneet. Tämä kuitenkin kuuluu Sitran rooliin uusien toimintatapojen kokeilijana. Jos onnistuisimme kaikessa, emme toteuttaisi tehtäväämme, johon kuuluu riskinotto julkisen ja yksityisen sektorin puolesta.

Valjastetaan uusi teknologia palvelemaan ihmistä

Viime viikon tilaisuudessa kuultiin monia, meitä sitralaisia suuresti ilahduttaneita  kommentteja työstämme terveydenhoidon uusien toimintatapojen kehittäjänä. Esimerkiksi ministeri Annika Saarikko korosti puheenvuorossaan Sitran keskeistä roolia uuteen teknologiaan perustuvan ennakoivan terveydenhoidon kehittäjänä: ”Sitran erityiseksi ansioksi muiden ansioiden ohella on laskettava se, että te muistutatte aina lähtökohtaisesti tulevaisuudesta. Politiikassa menneisyyteen osaavat katsoa kaikki, mutta harva rohkaistuu, viitsi, osaa tai kykenee näkemään, miltä tämä kaikki näyttää tulevaisuudessa.”

Vahvan tuen ja tunnustuksen työllemme antoi myös HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen, joka vastasi omaan kysymykseensä: Miten sote-sektori olisi kehittynyt ilman Sitraa, jota ei ensi alkuun suinkaan toivotettu avosylin tervetulleeksi tälle sektorille? Tuomisen mukaan Sitraa on todella tarvittu ja sillä on ollut keskeinen rooli tarvittavan systeemisen muutoksen käynnistäjänä sekä ajajana.

Sotea siis voi ja tulee jatkossakin kehittää aina kulloisessakin lainsäädäntöympäristössä tai siitä huolimatta – eikä jäädä turhaan odottamaan järjestelmän muutosta.

Tarvitsemme kiistatta leveämmät hartiat laadukkaan terveydenhoidon varmistamiseksi jatkossakin, mutta paljon on tehtävissä, jos ja kun uusi teknologia valjastetaan ihmisen käyttöön hänen omilla ehdoillaan.

Mistä on kyse?