archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Soteuttamo kokoaa uudistusmieliset yhteen myös Lahdessa

Sote-alan toimintaympäristön muuttuessa halutaan myös Päijät-Hämeessä vastata kasvaviin haasteisiin lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokeilemalla uusia kehittämisen välineitä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhteiskehittämisen vauhdittajana Lahden alueella toimii Sitran kehittämä Soteuttamo-konsepti, joka otettiin alueella käyttöön osana Lahden ammattikorkeakoulun HYVÄ-hanketta. HYVÄ-hankkeessa vahvistetaan alueen hyvinvointialan yritysten valmiuksia hyödyntää liiketoiminnassaan digitalisaatiota ja hyvinvointiteknologiaa sekä käyttäjälähtöisen yhteiskehittämisen malleja.

Tulevaisuuden sote-palveluja tuotetaan entistä enemmän verkostoyhteistyössä

HYVÄ-hankkeen tavoitteiden mukaisesti myös Soteuttamo, joka on Sitran viime vuoden alussa lanseeraama sote-toimijoiden yhteinen konsepti, auttaa sote-alan toimijoita selviytymään uudistuvan soten ja globaalien megatrendien tuomista haasteista. Soteuttamo-tapahtumat tuovat yhteen ja verkottavat sote-sektorin toimijat ja niiden kanssa yhteistyöstä kiinnostuneet tahot yli toimialarajojen, kuten esimerkiksi startup-yritykset, palvelumuotoilijat ja markkinoinnin osaajat.

HYVÄ-hankkeen tavoitteena on yhdistää Päijät-Hämeen sote-alan yritykset ja julkiset toimijat sekä yliopistot, korkeakoulut ja kolmas sektori vuorovaikutteiseksi verkostoksi. Uudistuvassa sote-ympäristössä hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja nykyistä vahvempaa yhteistyötä alan eri toimijoiden välillä. Vastaavasti eri toimijoiden välinen yhteistyö edellyttää uudenlaisia tapoja toimia yhdessä sekä sujuvia tietovirtoja toimijoiden välillä.

Tulevaisuudessa hyvinvointipalveluja tuotetaan monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä, jossa tiedon jakaminen ja tiedon integraatio sekä yhteiskehittäminen ovat olennaisia edellytyksiä yhteisten tavoitteiden luomiselle ja niiden saavuttamiselle.

Sote-toimintaympäristön muutos vahvistaa ekosysteemi­ajattelua

Yhtenä sote-uudistuksen tavoitteena on ollut se, että hyvinvointi- ja terveysalan pk- yritykset pääsevät aiempaa helpommin mukaan tuottamaan sote-palveluita. Toimintaympäristön muutos edellyttää hyvinvointialan toimijoilta entistä ketterämpää toimintakykyä, uutta monialaista palveluosaamista sekä uudenlaisia tapoja toimia yhteistyössä ja kehittää sote-palveluita yhdessä muiden kanssa.

Yritysten tulee kyetä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön esiin tuomiin tarpeisiin kehittämällä uusia yksilöllisiä palveluja yhteistyössä käyttäjäyhteisöjen ja monipuolisen toimijajoukon kanssa. Sote-ala tarvitsee entistä enemmän yhteistyötä, yhteiskehittämistä sekä jatkuvaa oppimista.

Uudistumisen tarve vahvistaa ekosysteemi –ajattelua, sillä kilpailukyvyn vahvistamiseksi on tärkeää kehittää paikallisia, hyvinvointiin ja  terveyteen liittyviä toimintaympäristöjä, ekosysteemejä, joissa on riittävästi innovaatioita ruokkivia aineksia ja prosesseja.

Paikallisissa yrittäjäekosysteemeissä yritysten, kehittäjien ja osaajien verkosto tuottaa jatkuvasti uusia ideoita sekä mahdollistaa uusien yritysten ja innovaatioiden syntymisen.

LahtiSoteuttamo-hackathon uudeksi työkaluksi soten kehittämiseen

LAMK ja Soteuttamon yhteistyö käynnistyi viime toukokuussa, kun HYVÄ-hanke järjesti Lahden alueen hyvinvointialan toimijoille Tulevaisuuden pelikenttä – seminaarin. Seminaarissa pohdittiin yhdessä alueen hyvinvointialan pk-yrittäjien kanssa globaalien muutostrendien, kuten ikääntymisen, digitalisaation sekä teknologian lisääntymisen, sekä sote-uudistuksen tuomia haasteita hyvinvointialan yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Seminaarin jatkona oli HYVÄ-hankkeen ja Soteuttamon yhdessä järjestämä Asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen – työpaja, jonka tavoitteena oli käynnistää yhteistyöverkoston dynaaminen yhteistoiminta sekä asiakaslähtöisten sote-tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittäminen.

Työpajan tuloksena ensimmäinen LahtiSoteuttamo-hackathon starttasi Päijät-Hämeessä helmikuussa. Tässä kehittämistapahtumassa yrityksillä, julkisilla toimijoilla ja järjestöillä on mahdollisuus saada kehittämisryhmä pohtimaan esille tuotuja haasteita ja kehittämään niihin uudenlaisia ratkaisuja ja innovaatioita.

LahtiSoteuttamo-hackathon on pitkäkestoisempi kehittämistapahtuma kuin tavallisesti 48 tunnin hackathonit, sillä kehittämisryhmillä on noin neljä viikkoa aikaa kehittää ratkaisuehdotuksensa. Ryhmiin kutsutaan eri alojen AMK ja yliopisto-opiskelijoita.

Kehittäjäryhmät esittelevät työstettyjä ratkaisuideoita 11.4. FellamanniCampuksella Lahdessa järjestettävässä LahtiSoteuttamo-hackathonissa ja tilaisuudessa myös palkitaan parhaimmat kehitysideat. Kehittämishaasteisiin ja hackathonin ohjelmaan pääsee tutustumaan HYVÄ-hankkeen sivulta www.hyvahanke.fi/ajankohtaista.

Mistä on kyse?