Vierailija
Arvioitu lukuaika 2 min

Soteuttamo maakunnan kehitystyön välineeksi

Markkinat eivät ole sotessakaan staattinen tila, vaan yrityksiä syntyy ja poistuu markkinoilta. Siksi tulevien maakuntien pitää olla paitsi järjestäjiä myös kehittäjiä.

Kirjoittaja

Niina Haake

Projektipäällikkö, Järjestämistehtävä/Oma Häme

Julkaistu

Yhteistyö toimialan sisällä saati toimialarajojen yli on sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä monelle melko uusi asia.

Tämän vuoksi uudenlaista palveluntuottajayhteistyötä on kokeiltu, kehitetty ja toteutettu Sitran tuella ympäri Suomea kohta jo puolentoista vuoden ajan.

Meillä Kanta-Hämeessä Soteuttamo on toiminut hyvinvointialan toimijoita laaja-alaisesti yhteen tuovana konseptina. Mukana on ollut niin kuntien virkamiehiä, luottamushenkilöitä, oppilaitoksia, yrityksiä kuin järjestöjäkin.

”Erilaisia työskentely- ja toteutusmalleja on voitu hyödyntää yli maakuntarajojen.”

Konseptin avulla on avattu hyvinvointialan tulevaisuudennäkymiä, valinnanvapauden mahdollisuuksia ja alan digitalisaatiota, jaettu tietoa, keskusteltu ja verkostoiduttu.

Erilaisia työskentely- ja toteutusmalleja on voitu hyödyntää yli maakuntarajojen. Toisaalta toiminta ja toteutus on lähtenyt aina paikallisesta, kunnan tai seutukunnan tarpeesta.

Tulevat maakunnat ovat paitsi järjestäjiä myös kehittäjiä

Tulevien maakuntien tehtäväkenttä on varsin laaja ulottuen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä muun muassa elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen.

Laaja-alainen asiantuntemus ja vahva emo-organisaatio antavat erinomaiset mahdollisuudet laajentaa yhteistyötä yli eri toimialueiden. Jatkossa voidaan hyödyntää tehokkaammin eri alueiden asiantuntijoita, kun toiminnot siirtyvät saman katon alle.

”Markkinat eivät ole staattinen tila.”

Yritykset ovat jatkossa sekä maakunnan asiakkaita että maakunnan asukkaiden, eli asiakkaiden, palveluiden tuottajia. Maakunnan on sekä ylläpidettävä että edistettävä markkinoiden toimivuutta ja huolehdittava samalla myös siitä, että elinkeinoelämä kehittyy ja pysyy innovatiivisena näiden molempien asiakkuuksien näkökulmasta.  Markkinat eivät ole staattinen tila, vaan yrityksiä syntyy ja poistuu markkinoilta.

Kumppanuus on keino ohjata mutta myös oppia – ja kehittyä

Soteuttamo voikin toimia maakunnan alustatalouden välineenä, jossa eri toimijoita törmäytetään ja verkotetaan. Soteuttamon kautta voidaan edistää liikehdintää ja kytköksiä maakunnan eri ekosysteemien välillä.

Yhdeksi maakunnan järjestäjän ns. pehmeäksi ohjausvälineeksi on nostettu kumppanuus palveluntuottajien kanssa. Itse näen kumppanuuden ohjaamista laajempana asiana – tapana rakentaa toimivaa palvelutarjoomaa asukkaiden tarpeiden mukaiseksi ja tiivistää palveluiden käyttäjien ja tuottajien yhteistyötä.

Toisaalta kumppanuus helpottaa myös vaikkapa järjestäjän valvontatehtävää ja sopimusohjausta – tutuksi tulemisen myötä yhteistyö ja dialogi on tunnetusti helpompaa. Lisäksi erityisesti pienille tuottajille on tärkeää, että järjestäjällä on kasvot. Hienointa tietysti on, että prosessissa myös järjestäjä itse oppii.

Mistä on kyse?