archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

”Tajun paikka – paikan taju” – foorumeiden jälkitulilla

MSL:n Elina Vehkala kertoo ”Tajun paikka – paikan taju” maaseutuajattelun foorumin annista.

Julkaistu

Maaseutu on merkityksellinen sana, sen varjolla valitaan tänä päivänä asuinpaikka, käännetään ajatukset kohti vapaa-aikaa ja virkistäytymistä, saadaan EU- tukea maatalouteen, myydään lähiruokaa ja ainakin keski-iän ylittäneet palaavat onnellisiin lapsuusmuistoihinsa. Olin mukana kolmessa pohjoispohjalaisessa ajattelun foorumissa. Ne herättivät minussa mielenkiinnon maaseudun perimmäiseen merkitykseen. Sain kohdata noin 60 erilaista ajattelijaa, joilla kaikilla oli suhde maaseutuun.

Parasta minusta on ollut huomata, että ei ole kaikille yhteistä maaseutua. Se on jokaiselle omanlaisensa ja siihen liittyy paljon tunteita. Tuntuu, että koko maaseudun voisi nimetä uudelleen sen mukaan millainen ihminen siitä puhuu.  Voisi olla vaikkapa, naisten, liikemiesten, metsäsuomalaisten, kaupungista pakenevien, puhdasta ilmaa rakastavan, ekologisen ja ”kädet mullassa”- ihmisen maaseutu.

Yllättävää foorumeiden osallistujien tunteissa olivat voimakkaat jopa vihan ja katkeruuden tunteet lainsäädäntöä, päättäjiä ja jopa mediaa kohtaan.  Ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset yhteiskuntaa kohti nousivat esille.  Kaikesta huolimatta jokaisessa foorumissa ensimmäisen päivän tuulettelun jälkeen keskusteluun nousivat usko, toivo ja visio maaseudun tai voisiko sanoa 60 erilaisen maaseudun mahdollisuuksista. Ihmiset ja ajatukset tarvitsevat toisiaan, jotta päästään luomaan uutta ja uskomaan yhteiseen tekemiseen.

Yhteistä kaikkien foorumeiden osallistujien ajatuksille oli, että usein oman ”maaseudun” paikan tai henkisen tilan merkityksen tajuaa, kun sitä pääsee katsomaan kauempaa, lähtemällä pois. Ainakin hetkeksi.

Elina Vehkala
Aluepäällikkö
Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Suomi

Tajun paikka -foorumit toteutetti Maaseudun Sivistysliitto yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kalevan, YLEn ja Sitran kanssa . Työpajoissa työskenneltiin Listening Post -menetelmällä. Toimintamallista, menetelmästä, kokemuksista, hyödyistä ja jatkotoimenpiteistä loppuraportissa.

Foorumeissa syntyi ajatus mm. Ajattelun ”käsikirjasta”.  Se on aforistinen sarja -monimutkaisuudesta tehty yksinkertaistus. Ajattelun käsikirjaa voi hyödyntää yrittäjänä, vaikuttajana, vanhempana, elämän nautiskelijana, maailman parantajana, minä itse haluat; aina kuitenkin omana itsenäsi.

Tekstin alussa olevan kuvan johtopäätös syntyi Tyrnävällä Tajun paikka – paikan taju -foorumissa 14.-15.12. 2011.

 

 

 

Mistä on kyse?