archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Taloyhtiöt turvallisemmiksi asukkaita kuuntelemalla

Taloyhtiö Pitkäjussin asukkaat pohtivat, miten viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä taloyhtiössä.

Julkaistu

Pannuhuoneesta pieni kuntosali, talon 60-vuotisjuhlat, pihalle kanala, rosvopaistijuhlat, pyörävarastoihin ja pihalle paremmat telineet. Nämä ovat asioita, joita helsinkiläisen taloyhtiö Pitkäjussin asukkaat listasivat helmikuussa 2014 Dodo ry:n järjestämässä Onnelliset Taloyhtiöt -työpajassa. Työpajassa selvitettiin, miten viihtyisyyttä, turvallisuutta ja onnellisuutta voitaisiin lisätä kyseisessä taloyhtiössä. Unelmointi ja ideointi tapahtuivat yhdessä asukkaiden kanssa inspiroivin esimerkein.

Onnelliset Taloyhtiöt -kokeilu on yksi Sitran Uusi Turvallisuus -foorumin kokeilusta. Kokeilun avulla hankittiin kokemuksia ja tietoa siitä, voisiko Onnelliset Taloyhtiöt -toimintamallin kaltaisilla työpajoilla lisätä kansalaisten osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja mitkä keinot olisivat tässä toimivimmat.

Kokeilun olettamuksena oli, että turvallisuuden tunne lisääntyy, kun ihmiset tuntevat paremmin toisensa ja ovat paremmin sitoutuneita yhteisön yhteisesti päättämiin päämääriin. Lisäksi yhteisen tekemisen ja yhteisten tilojen kautta voidaan tuoda yhteen eri-ikäiset asukkaat.

Pitkäjussin asukkaiden listaamista unelmista ja kehitysideoista useat liittyivät nimenomaan taloyhtiön yhteisten tilojen kehittämiseen. Pitkäjussin työpajaan osallistui kaikkiaan seitsemän asukasta, jotka edustivat eri ikäluokkia (arviolta 30–70 vuotta). Työpaja onnistui siis kokoamaan eri-ikäisiä ihmisiä yhteen.

Asukkaat päättivät työpajassa hankkia turvallisen pyörätelineen taloyhtiön pihaan. Turvalliseen telineeseen pyörät kiinnitetään rungosta, mikä tekee pyörän varastamisesta vaikeampaa. Lisäksi turvallinen pyöräteline on asukkaille signaali siitä, että taloyhtiössä kiinnitetään huomiota yleiseen turvallisuuteen.

Nopealla aikataululla toteutettu kokeilu antoi viitteitä siitä, että asukkaille järjestettävä unelmointi- ja kehitystyöpaja on hyvä ja tehokas keino taloyhtiön kehittämiseksi. On selvää, että mukaan olisi hyvä saada mahdollisimman paljon asukkaita.

Kokeilussa havaittiin kuitenkin, että jo pienen ryhmän saaminen kokoon voi olla riittävä ensimmäisen muutoksen aikaansaamisessa ja taloyhtiön kehittämisprosessin aloittamisessa ja aktiivisemmassa eteenpäinviemisessä. Kokeilussa huomattiin myös, että on tärkeää järjestää työpaja avoimesti ja saattaa unelmointi- ja kehitystyöpajan tulokset kaikkien asukkaiden tietoisuuteen riippumatta siitä, olivatko he osallistuneet työpajaan vai eivät.

Taloyhtiöt ja niiden asukkaat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka mukavaksi jokin alue koetaan. Onnelliset asukkaat muodostavat onnellisia taloyhtiöitä, jotka luovat viihtyisiä kortteleita, jotka edelleen luovat viihtyisiä asuinalueita. Viihtyisät asuinalueet ovat usein haluttuja ja niillä ihmiset viipyvät pidempään, mikä luo hyvän pohjan myös alueen elinkeinoelämälle. Taloyhtiötasoisesta asiasta tuleekin näin jopa kuntapäättäjiä kiinnostava asia!

Asukas-/taloyhtiötasoinen ajattelu kuuluu viime vuosina paljon esillä olleisiin bottom-up-lähestymistapoihin, joista tunnettuja esimerkkejä ovat ravintolapäivät, siivouspäivät ja lähidemokratia. Avainkysymykseksi asukas-/taloyhtiötasoisessa ajattelussa muotoutuu se, miten tavoittaa asukkaat ja miten saada heidät mukaan kehittämään omaa elinympäristöään positiivisen toiminnan kautta.

Edelleen on tehtävä töitä sen eteen, että tietoisuus asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista lisääntyy.

Onnelliset Taloyhtiöt -kokeiluun voit tutustua tarkemmin http://onnellisettaloyhtiot.fi/-internetsivuilla, Onnelliset Taloyhtiöt -facebook-sivulla sekä Meillä lainataan sokeria -tarrakampanjan välistyksellä.

Kirjoittajat:

Anna Virolainen ja Maija Kovanen

Anna Virolainen toimi kokeilun vastuullisena johtajana, ja Maija Kovanen kokeilun projektitiimiläisenä. Virolainen ja Kovanen ovat Dodo ry:n vapaaehtoisia.

Onnelliset taloyhtiöt -kokeilu on yksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumin kokeiluista. Kokeilujen avulla selvitetään uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka turvallisuutta voidaan parantaa käytännössä.

Lue kokoava artikkeli Uusi turvallisuus -foorumin työstä täältä.

Mistä on kyse?