archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tarvitaan uudenlainen energiakaava – energiatehokkuus ja paikallinen energiantuotanto huomioitava jo kaavoituksessa

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Kaavoittajien ja yhdyskuntasuunnittelijoiden täytyy välittömästi herätä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin energiahaasteisiin.

Puhtaan energian tuotanto ja käyttö on laaja-alainen alueiden käyttöön liittyvä asia. Bioenergian käytön lisääntyessä yhteys alueiden käyttöön kasvaa valtakunnalliseksi ja seudulliseksi. Energiatehokkuuden näkökulmasta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja sen kehityksen parempi hallinta on myös pitkällä aikavälillä merkittävä kaavoituskysymys.

Nyt tulisi kuitenkin herätä ennen kaikkea paikallisiin ja asuntoaluekohtaisiin energiakysymyksiin. Uudisrakentamisessa tullaan tekemään suuri hyppy ensin matalaenergiarakentamiseen, sitten passiivitaloihin ja edelleen nollaenergiaratkaisuihin. Maailmalta löytyy jo aktiivienergiataloja, jotka tuottavat vuoden aikana energiaa enemmän kuin kuluttavat.

Matalaenergiarakentamisessa energian käyttö putoaa lähes puoleen nykynormien vaatimustasosta. Rakennuksissa aletaan hyödyntää samanaikaisesti useita energialähteitä kuten kaukolämpöä, maalämpöä, aurinko- ja tuulienergiaa. Syntyy talokohtaisia ja eri laajuisia aluekohtaisia ratkaisuja. Tämä tulisi ottaa huomioon jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Alueet soveltuvat eri tavoin erilaisille taloratkaisuille ja paikallisille energiamuodoille. Tästä johtuen kaavoituksen alkuvaiheessa on tarpeen määritellä alueelliset tuotanto- ja energiatehokkuustavoitteet. Niistä muodostuu muiden suunnitteluperiaatteiden tapaan ohjaavia kriteereitä. Kun alueelliset edellytykset tutkitaan, muodostetaan tavoitteet ja hahmotellaan ratkaisut suunnitteluperiaatteiksi, syntyy uusi ”energiakaava”. Tähän ei tarvita pakkoa, vaan uusi toimintamalli ja uutta osaamista suunnitteluun.

Uusi tilanne lisää kaavoittajien, energia-asiantuntijoiden ja energialaitosten yhteistyön tarvetta. Kaukolämmön kannattava toiminta-alue saattaa paikoin supistua tuoden uudenlaisia liiketoimintahaasteita. Toisaalta energialaitosten rooli asiantuntijana kasvaa ja niille voi avautua uusia palveluliiketoimintamahdollisuuksia. Laitteiden kirjon kasvaessa ja ohjausjärjestelmien monimutkaistuessa lämpöpalvelut alkavat kiinnostaa. Asukkaan pääintressihän on lämmin asunto eikä laitteiden omistaminen ja kunnossapito.

Lisääntyvä energiatehokkuus ja paikallinen energiatuotanto luovat mahdollisuuksia myös uudenlaiselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle. Muun muassa ensi kesänä esiteltävät Vaasan asuntomessujen  ratkaisut nostavat esiin uusia ajatuksia tällä alueella. Matalaenergiaverkko, merenpohjan lämpövarastojen ja biokaasun hyödyntäminen yhdessä kaukolämmön kanssa ovat esimerkkejä kokeiluista, joita nyt tarvitaan. Kunnallisten energialaitostenkin on syytä herätä miettimään kaavoitusratkaisuja ja liiketoimintansa kehittämistä.

Sitran Energiaohjelma on kiinnostunut uusien toimintamallien käyttöönotosta.

* * *

Palaute: sitra@sitra.fi

Mistä on kyse?