archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveysalan ekosysteemi jatkaa vahvistumistaan – hitsipilli kouraan!

Julkaistu

Terveysteknologia porskuttaa, mutta alalle kaivataan lisää yhteistyötä. Sitra lanseeraa tammikuussa Health Tuesdayn, uuden tapahtumakonseptin, jonka tavoitteena on koota terveys- ja hyvinvointialan toimijat tästedes säännöllisesti yhteen verkostoitumisen, herättävien puheenvuorojen ja aamiaisen äärelle.

Slush 2013 ja huima terveys- ja hyvinvointiyritysten määrä osoitti, että Suomessa on paljon potentiaalia nousta alan maailman johtavaksi startup-maaksi maailmassa. Mutta pelkkä yritysten suuri määrä ei vielä tuo menestystä eli ostavia asiakkaita. Osaaminen maailmalla on erittäin kovaa, ja moni yritys esimerkiksi Aasiassa työskentelee tarmokkaasti noustakseen parrasvaloihin.

Suomen kilpailukyky piilee meidän monipuolisessa osaamisessamme, teknologista ammattitaitoa lainkaan väheksymättä. Peliteollisuus on osoittanut, että osaamme luoda kuluttajan näkökulmasta houkuttelevia tuotteita. Ymmärrämme, kuinka motivoida asiakasta ja saada hänet kiinnostumaan tuotteestamme. Pari peliyritystä on noussut myös tuotekonseptoinnissa alansa kärkitoimijoiksi – yritysten nimet tuskin yllättävät ketään. Kun yhdistämme nämä kaksi aluetta, eli vahvan teknologisen osaamisen ja kyvyn asiakkaan innostamiseen, olemme jo pitkällä. Terveys- ja hyvinvointialueella tueksi nousee myös vahva tutkimusosaamisemme niin terveyden kuin biotieteidenkin aloilla.

Mutta seuraavat kehitysaskeleet täytyisi ottaa rivakasti ja päämäärätietoisesti. Tarvitsemme korkealle tähtääviä tavoitteita ja tuoteinnovaatioita, jotka loksauttavat suut auki. Teknologian kehitys on Mooren lain kaltaisesti jatkuvasti nopeampaa, ja siksi pelkästään pienet kehitysaskeleet eivät välttämättä riitä markkinoiden voittamiseen. Pitää olla riittävän rohkea ja visionäärinen. Tätä ominaisuutta – osaamisen lisäksi – arvostavat myös sijoittajat, jotka ovat tärkeässä roolissa yritysten kansainvälistymisessä.

Mutta lopulta menestys on kiinni yrittäjistä itsestään. Vaikka suurin osa joutuu ehkä pettymäänkin, luovat muutamat menestystarinat tilaa myös uusille nousijoille. Tämä on nähty peliteollisuudessa, eikä logiikka ole erilainen terveys- ja hyvinvointialallakaan. Innovaatiot muuttavat käyttäytymistä ja siten luovat uudenlaista kysyntää. Erityisesti Suomen kokoisessa maassa meidän onkin korostettava yhteistyön merkitystä. Kyynärpäätaktiikka voi kaataa sekä kaverin että omat unelmat.

Yhdeksi Suomen kansalliseksi haasteeksi on mainittu terveysalan ekosysteemin pirstaleisuus (Terveysalan kasvustrategia: http://www.tekes.fi/nyt/tapahtumat-2013/suomi-nousuun-terveysalan-kasvulla/). Me Sitrassa haluamme auttaa terveys- ja hyvinvointialan ekosysteemin vahvistumista ja uusien menestystarinoiden tukemista. Olimme vahvasti mukana Slush 2013:n Health Trackissa, ja haluamme jatkossakin luoda kohtaamisia yrittäjien, sijoittajien, asiakkaiden, terveysalan ammattilaisten, median ja yhteiskunnallisten päättäjien välille.

Ensimmäinen Health Tuesday järjestettiin 14. tammikuuta. Tästedes säännöllisin väliajoin järjestettävän tapahtuman ideana on koota toimijoita terveyden ja hyvinvoinnin alueelta verkostoitumaan vapaamuotoisesti keskenään. Rento ilmapiiri aamiaisen äärellä ja puolueeton maaperä antanevat hyvät puitteet spontaanille ajatustenvaihdolle sekä rajat ylittävän yhteisön kehittymiselle. Jokaisessa tapahtumassa on myös erikoisvieras, jonka inspiroivan puheenvuoron kautta tarkastelemme ekosysteemiä eri näkökulmista. Pääosassa ovat kuitenkin ihmiset sekä heidän välinen vuorovaikutuksensa. 

Tästä on hyvä jatkaa. Pidetään liekki voimissaan ja kasvatetaan kytevästä nuotiosta roihuava kokko!

Kerromme tulevista tapaamisista näillä verkkosivuilla sekä Health Tuesdayn Facebook-ryhmässä, joka on kaikille avoin. Seuraa myös: #HealthTuesday