archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuuden tekijät

Opetushallituksen kehittämiskouluverkosto Majakan sivusto tukee hyvien käytäntöjen jakamisessa.

Kirjoittaja

Aija Rinkinen

Opetusneuvos

Julkaistu

Miten voimme valmistaa lapsiamme ja nuoriamme kohtaamaan tulevaisuuden? Miten teemme sen siten, että he sekä yhteiskunnallisina toimijoina että yksilöinä elävät onnellista, merkityksellistä ja tasapainoista elämää? Peruskoulujen uuden opetussuunnitelman mukaista opetustyötä varten avattu sivusto tukee hyvien käytäntöjen levittämisessä.

Emme tiedä, mitä kaikkea tulevaisuus tarjoaa lapsillemme ja nuorillemme, millaisia ovat ammatit joissa he toimivat tai millaisia ovat ongelmat, joita he joutuvat aikuistuttuaan kohtaamaan. Voimme kuitenkin valmistaa heitä tulevaan parhaan osaamisemme mukaan – auttaa heitä kehittämään valmiuksiaan kohdata tulevaisuutensa.

Valmiuksilla tarkoitamme tietojen lisäksi myös taitoja. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi omaan itseen liittyvät taidot kuten kyky innovoida ja soveltaa osaamistaan, luottamus tulevaisuuteen sekä analyyttinen ja kriittinenkin ajattelu. Toisaalta taas tarvitaan yhteisöön sitoutumista, toisten arvostamista ja kunnioittamista, vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus perusopetuksessa käynnistyy syksystä 2016 alkaen. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus painottaa oppiaineiden sisältöjen rinnalla laaja-alaista osaamista sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tärkeää on sekä osata, että pystyä yhdistämään osaamaansa merkityksellisiksi rakenteiksi.

Opetussuunnitelmassa määritellyt perusopetuksen tavoitteet, sisällöt ja periaatteet muuttuvat käytännön tekemiseksi koulussa, ihmisten välisessä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Koulun lisäksi oppimista tapahtuu kaikkialla, se on jatkuvaa ja elinikäistä. Osallisia oppimiseen ovat koulun ja opettajien lisäksi myös muut lapsen elinympäristön toimijat sekä laaja maailma sähköisissä toimintaympäristöissä.

Puhumme uudesta oppimisesta, uudesta pedagogiikasta ja uudesta toimintakulttuurista. Jotta puhe ja paperit muuttuvat käytännöksi, tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja – koulussa ja koululta. Tätä kehittämistyötä tukemaan Opetushallitus käynnisti Majakka – kehittämiskouluverkoston syksyllä 2014. Majakkalaiset ovat reilun vuoden aikana kehittäneet perusopetukseen uusia tapoja toimia. Nyt näihin malleihin on mahdollista tutustua Majakan sähköisen alustan kautta Majakan sivustolla.

Me nykyiset aikuiset – vaikka haluaisimmekin – emme siis pysty emmekä osaa vastata kaikkiin lastemme ja nuortemme tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Meidän tulee kuitenkin luottaa siihen, että he selviävät kun on sen aika. Onhan heillä taidot jolla se tehdään.

Tutustu Majakka-verkoston jakamiin hyviin käytäntöihin täällä.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Rinkinen perusopetuksen kehittämiskouluverkosto Majakka from Uusi koulutus -foorumi

 

Syksyn viimeisessä koulutuskeskiviikossa 2.12. pohdittiin koulujen toimintakulttuuria ja kulttuurin muutospaineita uuden opetussuunnitelman myötä. Tallenne tilaisuudesta ja tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Mistä on kyse?