archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #40: Lyhyt vai pitkä tähtäin?

Mikä on 20 vuotta eteenpäin katsovan vision arvo tilanteessa, jossa päivänpolttavat kriisit roihuavat?

Julkaistu

Kriisiaikana päätöksentekijöiden huomio keskittyy tiukasti lähitulevaisuuteen, vaikka tarve katsoa kauemmaksi eteenpäin ei häviä mihinkään. Mikä on 20 vuotta eteenpäin katsovan vision arvo tilanteessa, jossa päivänpolttavat kriisit roihuavat?

Sitran tutkimustiimiä on pitänyt kesän ja syksyn ajan kiireisenä laajan keskustelupaperin kirjoittaminen. Paperissa hahmotellaan visio kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnasta. Sen mukaan ihmisten kestävä, kokonaisvaltainen hyvinvointi on yhteiskuntien tärkein tavoite. Maapallon kantokyky on kaiken inhimillisen toiminnan mahdollistaja ja siksi ihmiset eivät voi ylittää ympäristön kantokyvyn rajoja.

Muita kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnan perusperiaatteita ja sen mahdollistajia ovat talous, joka ei kuluta vaan uudistaa; elinvoimaiset yksilöt ja yhteisöt; monimutkaisen maailman edellyttämät uudet taidot; sekä johtaminen, joka mukautuu maailman muutoksissa ja ottaa ihmiset mukaan päätöksentekoon. Näiden periaatteiden toteutuminen vahvistavaa yhteiskuntien resilienssiä, eli niiden kykyä toipua ja vahvistua yllättävistä kriiseistä, jotka ovat nykyisessä keskinäisriippuvaisessa ja monimutkaisessa maailmassa entistä todennäköisempiä. 

Keskustelupaperissa kuvataan, miltä yhteiskunnan eri osa-alueet voisivat näyttää, jos ne toimisivat kestävän hyvinvoinnin vision perusperiaatteita noudattaen: Millaista työ olisi, jos ihmisten henkisestä hyvinvoinnista huolehdittaisiin työpaikoilla nykyistä paremmin? Miten voimme elää kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja, mutta tinkimättä elintasostamme? 

Kourallinen lahjakkaitakaan tutkijoita ei yksin kirjoita visiota kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnalle. Siksi tutkimustiimi on tällä ja viime viikolla isännöinyt kaksi työpajaa, joissa se on kerännyt muilta asiantuntijoilta ajatuksia vision kehittämiseksi. Ensimmäisessä työpajassa Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli kommentoi vision perusperiaatteita ja pohti kehittyneiden maiden globaalia asemaa kestävän hyvinvoinnin edistäjänä.

Vierailijat pitivät mallia pääpiirteiltään onnistuneena, mutta myös täydensivät sitä. Vision pitäisi entistä paremmin ottaa huomioon uusien teknologioiden mullistavat yhteiskunnalliset vaikutukset.  Vaikka kaikki muistavat tulevaisuutta koskevissa puheissa mainita teknologian tärkeyden, harva todella ymmärtää mitä ovat ne tulevaisuuden teknologiat, jotka muuttavat yhteiskuntaa samalla volyymilla kuin internet nyt.

Kehittyneiden maiden globaalista roolista kestävän hyvinvoinnin edistäjinä keskustelijat totesivat, ettei Länsi enää voi määrätä suuntaa. Teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita levittämällä voimme kuitenkin edistää talouden kestävyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi muualla maailmassa myös omassa maassamme. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa muiden maiden tapahtumat vaikuttavat väistämättä myös meihin. Esimerkiksi hyvä hallintotapa on tarpeellinen vientituote. Oman menestyksemme takaamiseksi meidän täytyy kuitenkin olla avoimia omaksumaan hyviä asioita kehittyvistä maista.

Yritysmaailmassa on tapahtunut herääminen kestävän hyvinvoinnin edistämisen synnyttämiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yritykset ovat oleellinen osa globaalien kestävyysongelmien ratkaisua, mutta eivät yksin.  Julkiset instituutiot luovat puitteet ratkaisuille, jotka yritykset toteuttavat ja skaalaavat.

Työpajassa puhuttiin paljon siitä, mikä on 20 vuotta eteenpäin katsovan vision arvo tilanteessa, jossa päivänpolttavat kriisit roihuavat? Keskusteluissa korostettiin, että kriisiaikana päätöksentekijöiden huomio keskittyy tiukasti lähitulevaisuuteen, vaikka tarve katsoa kauemmaksi eteenpäin ei häviä mihinkään. Monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on entistä suurempi tarve yhteiselle positiiviselle visiolle, jota kohti yhteiskunnat voisivat pyrkiä. Jatkuvien huonojen uutisten aikana myös tarvitaan idea valoisammasta tulevaisuudesta, joka tuo ihmisille toivoa.

Tällä viikolla sitralaiset kokoontuivat vuorostaan työpajaan tutustumaan vision tämänhetkiseen sisältöön ja antamaan omaa asiantuntemustaan siihen, kuinka sitä pitäisi kehittää ja miten sen periaatteita voitaisiin soveltaa yhteiskunnassa. Vaikka visio pyrkii ensisijaisesti edistämään kulttuurinmuutosta kestävään yhteiskuntaan ja antamaan päätöksentekijöille valmiuksia ohjata tätä muutosta, se rakentaa samalla Sitran maailmankuvaa ja ohjaa osaltaan sitralaisten työtä: Mihin asioihin meidän täytyy päivittäisellä työllämme tarttua, että visio toteutuu? Sitran hankekokonaisuuksissa kehitetään niitä konkreettisia keinoja, joilla muutosta kohti kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa voidaan saada aikaan.

Sitran ensimmäinen keskustelupaperi kestävästä hyvinvoinnista julkaistiin jo 2013. Nyt työstettävä paperi päivittää ja täydentää edellistä ja valmistuu ensi keväänä, mutta ensimmäinen tiivistelmä julkaistaan jo syksyn aikana. Tästä blogista voit seurata työn etenemistä.

Mistä on kyse?