archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #6: Visioiden esittäminen on politiikan tehtävä. Vai onko?

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on yksi maailman onnistuneimpia, kun sitä mitataan talouskehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Nyt Suomi on kuitenkin isojen muutosten edessä, eivätkä vanhat rakenteet enää kaikilta osin toimi. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ollaan yhtä aikaa huolestuneita sekä yhteisen vision että arkirealismin puutteesta. Onko visiointi hörhöilyä, vai käsillä oleviin ongelmiin rajoittuminen lyhytnäköistä puuhastelua? Eikö visioiden esittämisen pitänyt olla politiikan tehtävä?

Julkisessa keskustelussa toistuvilla teemoilla – kasvu, työllisyys, kestävyysvajeen poisto – pyritään vastaamaan siihen, mitä pitäisi tehdä juuri nyt. Mutta mitä viheliäisempiä ongelmia ja mitä pitkäjänteisempiä muutostarpeita meillä on edessä, sitä enemmän päätöksenteossa tarvitaan pitkää tähtäintä ja strategista otetta.

Sitran ensimmäinen raportti kestävän hyvinvoinnin periaatteista julkaistiin keväällä 2013. Tällä keskustelunaloitteella viitoitettiin polkua kohti kestävämpää tulevaisuutta. Työpaperin päivityksenä julkaisemme ensi viikolla verkkosivun Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia tiivistämään tämän hetkisen ymmärryksemme aiheesta. Sivu on tarkoitettu ennen kaikkea yhteiskunnallisen keskustelun herättäjäksi.

Esitämme sivulla kuusi periaatetta kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnalle. Havainnollistamme myös, miten periaatteista tulisi siirtyä kohti käytäntöä: miltä työelämämme, kulutustottumuksemme ja elämäntapamme tai sosiaali- ja terveyspalvelumme näyttäisivät näiden periaatteiden valossa? Pyrimme vastaamaan kysymykseen: miten Suomelle löydetään uusi juoni, joka nivoutuu tämän päivän ratkaisuista pitkälle tulevaisuuteen? Esittelemme myös esimerkkejä ratkaisuista, joilla edelläkävijät jo rakentavat kestävää hyvinvointia.

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa nämä kysymykset pöydälle tiistaina 10.2. Tilaisuudessa esittelemme periaatteet kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnalle ja kudomme visiosta juonen aina tähän päivään asti, samalla esitellen Sitran hallitusohjelma-ajattelun. Debattia vauhdittavat näkökulmat Aasiasta ja Amerikasta, puheenvuorot elinkeinoelämästä ja politiikasta. Hautomiaan ajatuksia pääsevät esittämään myös neljän suurimman puolueen ajatuspajat. Debattia voi seurata suorana verkossa 10.2. täällä.

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita.

Mistä on kyse?