archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työ ja työn tekemisen tavat muuttuvat – mitä se tarkoittaa yrityskulttuurille?

Yrityskulttuurin kehittäminen tuntuu olevan useimpien organisaatioiden työlistan kärjessä. Hyvä lähtökohta on nykyisen kulttuurin rehellinen tunnistaminen.

Kirjoittaja

Marita Salo

Toiminnanjohtaja, HENRY ry

Julkaistu

Työn ja työn tekemisen muutos on ollut monien tutkimusten kohteena ja monenlaisia arvioita on siitä esitetty. Niitä on ollut kiinnostavaa lukea, mutta viime aikoina itseäni on askarruttanut se, miten muutos näkyy ja miten työntekijät ja muut työn tekijät (tällä tarkoitan muita kuin työsuhteisia henkilöitä) sen työpaikoilla ja muualla työn tekemisen tapahtumapaikoilla (tällä tarkoitan taas sitä, että monilla meistä työ ei ole paikkaan sidottua, eikä sitä tehdä aina työsuhteessa) sen kokevat. Nyt kun olemme todenneet, että työelämän vakiintuneet termit eivät enää kovin tarkasti kuvaa työtä ja sen tekemistä, niin mennään rohkeasti eteenpäin katsomaan mikä muu muuttuu.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaista osaamista ja uusia toimintatapoja. Organisaation oma osaaminen ei aina riitä eikä osaamisen uudistuminen tapahdu riittävän nopeasti, joten monella työpaikalla itseohjautuvissa tiimeissä on erilaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä, palkattomia työharjoittelijoita, konsultteja, freelancereita ja vuokratyöntekijöitä. Kun erilaiset työn tekijät tulevat yhteiseen tiimiin tai projektiin näin erilaisista lähtökohdista, niin yrityskulttuurin merkitys kasvaa. Yrityskulttuuri kertoo sen miten täällä meillä toimitaan – miten meillä toimitaan suhteessa saman tiimin jäseniin, muihin tiimeihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Tätä taustaa vasten ei olekaan yllätys, että yrityskulttuurin kehittäminen tuntuu olevan useimpien organisaatioiden työlistan kärjessä. Optimaalinen yrityskulttuuri tukee organisaation strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Monet yritykset ovat havainneet kulttuurin kehittämisen haasteellisuuden. Kuten kaikessa kehittämisessä niin hyvä lähtökohta on nykyisen kulttuurin rehellinen tunnistaminen.  Onko se sellainen kuin ylin johto sanoo sen olevan tai onko se sellainen joka tukee juuri meidän strategian toteuttamista?

Kenen tehtävä on kysyä oikea kysymys? Vastaus tähän kiperään kysymykseen saattaa löytyä peilistä. Niin kävi ainakin omalla kohdallani.

Mistä on kyse?