archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työhyvinvoinnin kivijalat – luottamus ja arvostus

Pienet asiat vaikuttavat merkittävästi työviihtyvyyteen ja työhyvinvointiin.

Kirjoittaja

Julkaistu

Usein ajatellaan, että työhyvinvoinnin lisääminen ja kehittäminen maksavat huomattavia summia työnantajalle. Kuitenkin tärkeimmät työhyvinvoinnin osatekijät ovat työnantajalle ja työntekijälle täysin ilmaisia, mutta niistä saatava hyöty on moninkertainen ja näkyy jopa työn tuottavuuden paranemisena.

Esimies voi helposti parantaa työhyvinvointia ilmaiseksi. Pienetkin asiat vaikuttavat työntekoon ja töiden parempi järjestely vaikuttaa merkittävästi työviihtyvyyteen. Moderni hiiri, sähköinen työpöytä kävelymattoineen ja muut vastaavat toissijaiset kikkakonstit eivät muuta sitä tosiasiaa, että työhyvinvointi riippuu työntekijän ja työnantajan välisestä luottamuksesta ja arvostuksesta toinen toisiaan kohtaan.

Työhyvinvointi ei synny pelkästään työyhteisön sisällä. Esimiehellä ja työntekijällä on myös työajan ulkopuolista elämää, joihin kuuluvat perhe, lähiyhteisö ja harrastukset. Työntekijät kuten esimieskin ovat kokonaisuus, joten myös työn ulkopuoliset asiat ovat merkittävässä asemassa. Kehityskeskusteluissa ja muutenkin esimies voi kysellä mitä työntekijälle ylipäätään kuuluu. Arvostus ja välittäminen lähtevät kokonaisvaltaisesta välittämisestä ja hyvästä esimiestyöskentelystä.  

Esimies kantaa lähes yksin vastuun työhyvinvoinnista, mutta yhtä tärkeä rooli on myös työntekijällä. Alaistaidot ovat tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta. Työtekijöiden vastuulla on kertoa työnantajalleen työn kehittämisen oivalluksista ja esimiehellä on velvollisuus tarttua ideoihin, pohtia niiden toteuttamismahdollisuuksia. Tunnolliset työntekijät vähentävät työnantajan valvonnan tarvetta ja luovat innostusta vastuun jakamiseen omaehtoisesti eri ryhmien sisällä. Tämä taas lisää työtekijöiden kokemusta työn merkityksellisyydestä ja vahvistaa molemminpuolista luottamusta.  

Työhyvinvointi on itsessään varsin yksinkertainen juttu, joka lähtee molemmin puolisesta luottamuksesta, arvostuksesta ja lisäisin vielä välittämisestä.

Kankaanpään kaupunki ja Pipelife Finland Oy saivat vuoden 2015 Suomen työelämäpalkinnon.

#työelämäpalkinto

Mistä on kyse?