archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työn etsijän erityinen taitolaji: Mikroyritykset

Pk-yrityksistä puhutaan usein yhtenä ryhmänä. Tässä voi olla väärinymmärryksen mahdollisuus ainakin mitä tulee rekrytointiin.

Julkaistu

Pk-yrityksistä puhutaan usein yhtenä ryhmänä. Tässä voi olla väärinymmärryksen mahdollisuus ainakin mitä tulee rekrytointiin. Väärinymmärryksen hintana voi olla se, että työtilaisuus meneekin etsijältä sivu suun. Työn etsijä ei ymmärtänytkään, että mikroyrityksellä on aivan omanlaisensa dna. Mikroyritys on erilainen kuin keskisuuri yritys. Mikroyrityksessä omistaja usein myös johtaa firmaa ja osallistuu aktiivisesti päivän töihin. Mikroyrityksessä jokaisen työpanos on hyvin selkeästi havaittavissa ja valtaosin työ tehdään asiakkaille.

Voi käydä myös toisinpäin. Voi käydä niin, että työn etsijä on jo valmistautunut siihen, että työ mikroyrityksessä voi olla luonteeltaan muuttuvaa, työyhteisössä töitä jaetaan myös akuutin työkuorman perusteella tai tarjolla ei ehkä ole kokopäiväistä työtä – ja tätä hän oikeastaan toivookin. Mutta voi käydä niin, että mikroyritys ei usko yhteistyön sujuvan. Mikroyritys ei ehkä luota siihen, että työn etsijä – suuremmissa yrityksissä uransa rakentanut asiantuntija – kykenisi muuttumaan. Miten pitäisi muuttua?

Herää kysymys, mikä estää kokeneen, uusia mahdollisuuksia etsivän asiantuntijan ja kokenutta osaajaa tarvitsevan mikroyrityksen löytämästä toisiaan? Kuinka pitkälle kysymys on ennakkoasenteista ja kuinka todellisia näiden asenteiden ja mielikuvien takana olevat olettamukset ovat? Kuinka hyvin kokenut asiantuntija tiedostaa, millaisia eroja ison organisaation ja mikroyrityksen rekrytoinnissa ja työskentelykulttuurissa on? Vastauksia näihin kysymyksiin kannattaa etsiä, sillä lähes kolmasosa yrityksissä olevista työpaikoista löytyy mikroyrityksistä.

Sitra ja Helsingin Yrittäjät ry ovat käynnistäneet yhteistyön ns. XL Knowhow -hankkeessa.  XL-Knowhow -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä niistä positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä, joilla pienet mikroyritykset ja kokeneet uutta uraa etsivät asiantuntijat voisivat kohdata työmarkkinoilla. Näiden tekijöiden perusteilla tuotetaan työkaluja edellä mainittujen tahojen paremman kohtaannon aikaan saamiseksi.

XL Knowhow -hankkeessa toteutettiin elokuussa 2016 kysely yli 54-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Vastaajia oli noin 1200 ja heistä puolet pitkäaikaistyöttömiä (työttömyysjakso kestänyt yli 12 kk). Tulokset pysäyttävät, sillä puolet vastaajista ilmoittaa, ettei tunne pk-sektorin työllistymismahdollisuuksia. Valtaosa pitää työllistymismahdollisuuksiaan heikkoina ennen kaikkea korkean ikänsä takia. Pitkittynyt työttömyys näyttäisi kyselyn perusteella vaikuttavan myös ammatillisten valmiuksien kehittämiseen: vastaajista kolmasosa ilmoittaa, ettei ole kehittänyt ammatillisia valmiuksiaan lainkaan viimeisen kolmen vuoden aikana.  Työnhakutaitojen puutteellisuutta tai esimerkiksi liian korkeaa palkkapyyntöä ja pitkää mutta mahdollisesti kapeaa työhistoriaa ei kyselyvastausten perusteella välttämättä yhdistetty oman työttömyyden pitkittymiseen.

Jos kokeneen työn etsijän kannattaisi joissakin asioissa arvioida tilannettaan uudelleen, niin ehkä sama koskee mikroyritystäkin: Miten syntyy hyvä match, jossa molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa edellytyksiä? Tähän kysymykseen pureudumme XL Knowhow -hankkeessa yhdessä mukaan lähteneiden kokeneiden osaajien ja mikroyritysten kanssa. Lähtökohtaisesti suuremmissa yrityksissä uraansa rakentaneella asiantuntijalla on varmasti annettavaa pienille yrityksille esim. asiantuntijaverkostoja, skaalaamisosaamista, projektointi-  ja kommunikointivalmiutta, jolla mikroyritys voisi B2B-bisneksessä tavoitella suuria yrityksiä asiakkaikseen. Toisaalta mikroyritys ei yleensä etsi kokopäiväisiä kehittäjiä, jolloin työn etsijän ehkä tulisikin painottaa kykyään toteuttaa asioita.

Sitran ja Helsingin Yrittäjät ry:n yhteistyön tavoitteena on niin mikroyritysten kuin kokeneiden työn etsijöiden oman ymmärryksen lisääminen mm. kuvaamalla mikroyritykselle hyödyllisiä pientyönantajataitoja ja työnhakijalle erityisiä pienyritystaitoja. Uskomme, että mielikuvien ja perusolettamusten esille tuominen parantaa kohtaamista.

Mistä on kyse?