archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Unelmat elämään Unelmaklubilla

Unelmia ja vahvuuksia tunnistettiin Uusi koulutus -foorumin Unelmaklubi-kokeilussa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Miten eri-ikäiset opiskelijat voisivat tunnistaa vahvuutensa ja unelmansa? Miten opiskelijoiden koko potentiaali saadaan esiin? Millaisin menetelmin tätä tunnistamista voitaisiin tukea? Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan Uusi koulutus -foorumin Unelmaklubi-kokeilussa.

Unelmaklubin kohderyhmänä olivat opintojensa loppuvaiheessa olevat Helsingin yliopiston opiskelijat. Kahdessa työpajassa keskityttiin tunnistamaan luonteen vahvuuksia ja herättelemään unelmia.

Tutkimusten mukaan ominaisvahvuuksien hyödyntäminen elämässä lisää itsetuntoa, hyvinvointia ja motivaatiota. Jos opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja unelmansa, hänen on helpompi etsiä inspiroivia töitä ja markkinoida itseään työelämään.

Viitekehyksenä Unelmaklubissa on Appreciative Inquiry (arvostava haastattelu), jossa tuodaan esille se, mikä on toimivaa, ja pyritään lisäämään onnistumista, positiivista energiaa ja potentiaalia. Kokeilussa päästiin testaamaan Unelmaklubin kahta ensimmäistä askelta:

  1. Discovery = vahvuudet esiin & vahvistaminen
  2. Dream = unelmien/inspiraation visualisointi
  3. Design = päämäärän muotoilu & tukitiimi/työelämäyhteydet
  4. Destiny = toiminta ja unelmat käytäntöön

Opiskelijoiden vahvuuksia kartoitettiin monesta näkökulmasta. Yksi mittareista oli VIA-vahvuusmittari (Values in Action). Testi on käännetty myös suomeksi, ja siitä on olemassa lasten ja aikuisten versio (Lotta Uusitalo-Malmivaara). Mittarin täyttö antaa vastaajalle viisi ydinvahvuutta, joiden runsas ja vaihteleva käyttö on positiivisen pedagogiikan kivijalka. Innostusta ja unelmia pohdittiin monin tavoin: työnohjaaja-valmentaja Päivi Berg ohjasi mm. oman unelmakartan toteuttamista visuaalisesti.

Unelmaklubi-kokeilussa oli mukana upeita nuoria, jotka halusivat luoda omannäköistä ja merkityksellistä tulevaisuutta. Kokeilun jälkeen opiskelijat totesivat mm. itsetunnon ja rohkeuden lisääntyneen. He oppivat ymmärtämään itseään paremmin, löysivät uusia oivalluksia ja tiedostivat mahdollisuuksia. Omien vahvuuksien käyttäminen työnhaussa selkiytyi. Kokeiluun osallistunut Anni Klutas on kirjoittanut Unelmaklubi-tunnelmistaan blogissa.

Kokeilussa tuli esille monia kehittämisideoita. Unelmaklubin osallistujat toivoivat useampia tapaamisia pitemmällä aikavälillä ja vahvuuksien kartoittamista jo opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijat olivat erityisen kiinnostuneita konkreettisista työvälineistä, tukitiimistä tai mentorista sekä uudenlaisista yhteyksistä työelämään. Vastaavanlaista toimintaa toivottiin lisää.

Oppiminen on elinikäinen prosessi. Vahvuuksien tunnistaminen ja harjoittaminen on elintärkeää oppimisen kaikissa vaiheissa, kaikenikäisille opiskelijoille. Unelmaklubi-toiminta hyödyttää suuresti kaikkia elämän taitekohdissa olevia pohtijoita. Työelämässä ”superlääke” hyvinvointiin ja luovuuteen on työntekijöiden vahvuuksien tunnistaminen ja aito arvostaminen. Organisaatio, joka osaa yhdistää yksilöiden omat unelmat osaksi yhteistä unelmaa, voi tehdä ihmeitä. Unelmaklubi-kokeilussa mukana olleet opiskelijat ovat toivottavasti kulkemassa kohti tällaista työelämän tulevaisuutta ja yhteiskuntaa.

Sitran Uusi koulutus -foorumi on työskennellyt joulukuusta 2014 asti pohtien, miten suomalaista koulutuskenttä voitaisi kehittää ja mihin suuntaan sen pitäisi mennä. Kevään 2015 aikana foorumi tekee uuteen koulutukseen liittyviä kokeiluja saaden näistä syötteitä foorumin työhön. Foorumin kokeiluihin voi tutustua kootusti täällä. Foorumin viestit suomalaiselle yhteiskunnalle julkistetaan 4.6. Rakkaudesta oppimiseen -tapahtumassa, johon voi osallistua suorana verkossa täällä.

Mistä on kyse?