archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vaikuttavuus­investoimisen ystävät palveluksessanne!

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä aloitti työnsä kaksi vuotta sitten. Missä nyt mennään?

Kirjoittaja

Pentti Pikkarainen

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja

Julkaistu

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä on toiminut kahden vuoden ajan Sitran sparraajana ja neuvonantajana. Se on tarjonnut suoran kanavan vaikuttavuusinvestoimisen sidosryhmiin ja toiminut asian sanansaattajana ja markkinoijana laajemminkin.

Asialle on ollut eduksi, että ohjausryhmään koottiin osaamista laajalti eri sidosryhmistä – hallinnosta, rahoitusmarkkinoilta, järjestöistä (kolmannelta sektorilta) ja tutkijayhteisöstä. Ohjausryhmän puheenjohtajan rooli on ollut osittain samanlainen kuin hallituksen puheenjohtajan rooli: tehtävänä on ollut luoda kokouksiin keskusteleva ilmapiiri ja tukea Sitran asiantuntijoita. Kokouksia on ollut 2–4 kertaa vuodessa.

Sitran hanke siirtyy vuodenvaihteessa uuteen vaiheeseen, mutta jatkuu vielä seuraavat kaksi vuotta Sitran siipien suojassa. Näin halutaan varmistaa hyvään vauhtiin päässeen työn eteneminen ja samalla vaikuttavuusinvestoimisen tulevaisuus Suomessa. Tämä edellyttää tietoisuuden lisäämisen ohella käynnissä olevien hankkeiden onnistumisia ja uusia projekteja. Sitran kannattaisi miettiä sitäkin, miten se voisi hyödyntää vaikuttavuusinvestoimista myös muissa hankkeissaan.

Ohjausryhmä vaihtuu vuodenvaihteen jälkeen. Tämä on luontevaa, sillä myös Sitran työ vaikuttavuusinvestoimisen saralla saa hieman toisenlaisen muodon. Tavoitteena on aikaisempaakin tiiviimpi yhteistyöhön sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka voisivat jatkaa vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakennustyötä Sitran jälkeen vuodesta 2020 eteenpäin. Tällöin pienempi ja useammin kokoontuva ohjausryhmä on todennäköisesti hyödyllinen.

Ensimmäisen ohjausryhmän vahvuus on ollut sen heterogeenisuus ja se, että jäsenten kautta tietoa hankkeesta on levinnyt moniin suuntiin. Ohjausryhmä ei suinkaan ole ollut ainoa vaikuttavuusinvestoimisen ”markkinointikanava”, mutta se on tarjonnut jäsenilleen erinomaisen tietopohjan ja työkaluja, joilla ne ovat voineet aktivoida omia sidosryhmiään. Esimerkiksi Sitran järjestämät seminaarit vaikuttavuusinvestoimisesta ovat olleet hämmästyttävän suosittuja ja niissä on ollut erittäin aktiivinen yleisö.

Orastavaa kansainvälistä yhteistyötä lähinnä YK:n ja ulkoministeriön kanssa tulee jatkossakin kehittää kohti konkreettisia yhteishankkeita. Sitran työ ja sen asiantuntijoiden osaaminen on saanut osakseen sekä kansainvälistä huomiota että arvostusta – ja hyvästä syystä. Suomessa on saatu muutamassa vuodessa enemmän aikaan kuin monessa muussa maassa kymmenessä vuodessa.

Nykyisen ohjausryhmän jäsenille on kertynyt paljon tietoa asiasta ja uskon monien haluavan seurata ja olla mukana näissä asioissa jatkossakin. Uskon, että tähän työnsä päättävä ohjausryhmä ”vaikuttavuusinvestoimisen ystävät” on arvokas resurssi jatkossakin.

Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä 2016–2017

Pentti Pikkarainen (ohjausryhmän puheenjohtaja), LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tom Liljeström (varapuheenjohtaja), FIM Oyj:n toimitusjohtaja Teri Heilala, Finland’s Sustainable Investment Forumin hallituksen jäsen Riikka Sievänen, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord,  Kuntaliiton erityisasiantuntija Jari Vaine, SOSTE ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas, valtioneuvoston kanslian ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, VATTin ylijohtaja Anni Huhtala ja TEM:n eritysasiantuntija Timo Lindholm. Sihteerinä toimi Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö.

Varajäsenet: sosiaali-ja terveysministeriön ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Esko Torsti, Taaleritehtaan varainhoito Oy:n salkunhoitaja Heikki Nystedt, Finnish Business Angels Networkin puheenjohtaja Jaakko Salminen, Koneen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin, Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo Lipponen, työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Jussi Toppila, Werkan kumppani Teemu Japisson, Valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Taina Kulmala ja Aalto-yliopiston professori Otto Toivanen.

Takarivi: Taina Kulmala, Jari Vaine, Anni Huhtala, Mika Pyykkö, Timo Lindholm, Heikki Nystedt, Vertti Kiukas, Teri Heilala, Jussi Toppila, Tom Liljeström, Jaakko Salminen, Teemu Japisson ja Esko Torsti. Edessä istuvat Ulla Nord, Pentti Pikkarainen ja Riikka Sievänen.

Mistä on kyse?