archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vain rohkea jää eloon

Vastuullisuuteen kaivataan rohkeutta ja uskallusta. Kestävyys on nykyisin yrityksille menestyksen edellytys.

Kirjoittaja

Jaana Pelkonen

Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus, Hiilineutraali teollisuus

Julkaistu

Kestävyys ja vastuullisuus eivät ole enää vain osa yritysten brändiä, vaan tapa pysyä hengissä ja menestyä. Ainakin, jos on uskominen Responsible Business Summit 2015 -konferenssissa käytyjä keskusteluja. Osallistuin Ethical Corporationin toukokuussa Lontoossa järjestämään konferenssiin, joka kokosi jo 14. kerran yli 120 Euroopan johtavaa vastuullisuusjohtajaa keskustelemaan kestävyyden trendeistä ja niiden vaikutuksista yritystoimintaan.

Yhteinen näkemys oli, että kauniit ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit eivät yksin riitä. Monilla sektoreilla liiketoiminnan pohja muuttuu, ja itse liiketoiminnan pitää silloin myös sopeutua ja olla aktiivisesti mukana muutoksessa.

”Liiketoiminnan transformaatio on olennainen asia, vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys eivät saa olla pelkästään päälle rakennettu ylimääräinen kerros” sanoi L’Orealin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Alexandra Palt.

Yritystoiminnassa tuote ja sen kestävyysjalanjälki ovat keskiössä, eivät kunnianhimoiset ympäristöohjelmat. Konferenssissa puhuttiin kuitenkin paljon enemmän kädenjäljestä tai aivojäljestä kuin pelkästä jalanjäljestä. Tällöin ollaan jo hyvällä tiellä negatiivisuudesta positiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen totesi, että myös omistajat saadaan helposti ymmärtämään kestävyyden ja vastuullisuuden arvo, kunhan luodaan asiakkaille selkeitä ratkaisuja, joissa puhtaammat teknologiat tuovat liiketoiminnallista ja/tai taloudellista lisäarvoa.

Tilaisuuden esityksissä ja paneelikeskusteluissa kuulutettiin erityisesti rohkeuden ja uskalluksen perään. Erityisesti vaaditaan rohkeutta ja sinnikkyyttä kertoa yrityksen omistajille ja korkeimmalle johdolle vastuullisuus- ja kestävyysviestiä kärsivällisesti uudestaan ja uudestaan. Yritysten yhteinen kokemus kertoo siitä, että sijoittajat kuuntelevat mielellään pitkän tähtäimen näkemyksiä, kunhan se paketoidaan heille oikein. Edelläkävijyys edellyttää rohkeaa johtajuutta ja myös uskallusta epäonnistua onnistuneesti, kuten Interfacen innovaatiojohtaja Nigel Standfield asian osuvasti ilmaisi.

Vaatii rohkeutta kertoa avoimesti organisaation toiminnasta ja saavutuksista sekä avata omia näkemyksiä ja toimintamalleja muiden retosteltavaksi. Mutta se on myös ainoa keino saada rakentavaa kritiikkiä. Kissa pitää pystyä nostamaan pöydälle ja haasteellisistakin asioista kertomaan rehellisesti. Rohkeutta voi osoittaa olemalla erilainen, tekemällä asioita uudella tavalla ja menemällä tarvittaessa selkeille epämukavuusalueilleen.

Rohkeus kuuluu myös yritysten kykyyn tehdä yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Kumppanuudet ovat uuden kehittämisen perusedellytys ja ne eivät koskaan ole, eikä niiden pidäkään olla, helppoja. Kun tehdään yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, on oltava rohkea ja jaettava ideoita. Tämä onnistuu, kunhan on selkeästi sovittu, milloin kilpaillaan ja missä tilanteessa tehdään yhteistyötä.

Yrityksen omassa organisaatiossa rohkeaa on ottaa työntekijät mukaan päätöksentekoon ja antaa heille vaikutusmahdollisuuksia, mutta vain näin luodaan luottamuksen ja avoimen keskustelun ilmapiiri. Kuten yhteiskuntavastuujohtaja Christiane Diamante Alcatel Lucentilta totesi,
”Onnellinen työntekijä tuottaa onnellisen asiakkaan, joka taas saa aikaan onnellisen omistajan.”

Muutos lähtee usein sisältä, ja muutoksen aikaansaaminen yrityksen sisällä on joskus paljon haastavampaa kuin ulkoisiin sidosryhmiin vaikuttaminen.

”Brändin rakentamisen sijaan yritysten tulisi pyrkiä nykyistä rohkeammin suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, sanoi viestintä- ja yritysvastuujohtaja Minna Aila Outotecilta.

Todellinen kestävyys ja vastuullisuus muuttavat brändiuhat mahdollisuuksiksi, koska yhä tärkeämpää on itse tuotteen sijasta se, mitä se edustaa kuluttajalle. On hyvä muistaa, että kaikkien päätösten takana on kuitenkin aina ihminen.

Minä omalta osaltani yhdyn näihin näkemyksiin innolla ja rohkeasti. 

Mistä on kyse?