Arvioitu lukuaika 1 min

Vastuulla – Kaivosalan tutkimuskentällä tapahtuu

Olemme kartoittaneet Suomen kaivosalan tutkimuskenttää 2010-luvulla. Kartoitus pohjustaa kestävän kaivostoiminnan verkoston työtä.

Kuvaaja: Patrik Rastenberger

Kirjoittaja

Heikki Sorasahi

Julkaistu

Osana Kestävän kaivostoiminnan verkoston perustamisen taustatyötä Sitrassa, olen kartoittanut Suomen kaivosalan tutkimuskenttää 2010-luvulla. Työn tarkoituksena on lisätä ymmärrystä alan kokonaiskuvasta ja verkoston kannalta oleellisesta tutkimuksesta – sekä toisaalta samaistua tarpeeseen parantaa koordinaatiota, mistä alan toimijoilta on keskustelujen tuoksinassa kantautunut viestejä. Onkin ilmeistä, että kaivosbuumin vanavedessä myös tutkimuskentällä on ollut paljon säpinää. Kestävän kaivostoiminnan verkosto ei halua keksiä pyörää uudelleen, vaan varmistua siitä, että suomalaisesta tutkimustiedosta kyetään oppimaan oleellinen ja hyötymään näistä opeista kehitettäessä kaivosalan toimintatapoja kestävämmiksi.

Kartoituksessa keskityin kaivosteollisuuden kannalta keskeisiin tutkimus- ja oppilaitoksiin Suomessa. Tietoja olen kerännyt niin organisaatioiden verkkosivuilta kuin tarkemmistakin keskusteluista, erityisesti kestävään kehitykseen linkittyvien teemojen näkökulmasta.

Tutkimusteemojen kirjo on valtava. Kaiken kaikkiaan kartoitukseen haarukoitui yli 100 tutkimushanketta, joista noin 60 % on luonteeltaan teknisiä. Yllätyksenä tuskin tulee, että suurimpia rahoittajia ovat olleet Tekes ja EU.

Siinä, missä kysyntä ja vaatimukset toiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi kumpuavat yhteiskunnassa sosiaalisena ilmiönä, on teknologialla roolinsa muutoksen edesauttajana. Teknologinen kehitys ja yhteiskunnalliset vaateet kulkevat siis parhaimmillaan käsi kädessä. Tutkimuskentän näkökulmasta alaa onkin tärkeä tarkastella mahdollisimman holistisesti ja poikkileikkaavasti niin insinöörien kuin humanistien silmin.

Kartoitus on loppusuoralla. Sen tuloksia tarkemmin ruotiva artikkeli ilmestyy lähiaikoina Sitran verkkosivuilla.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Heikki Sorasahi

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?