archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Vuoropuhelun kautta kohti kestävää kaivostoimintaa

Kirjoittaja

Eero Yrjö-Koskinen

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja

Julkaistu

Suomen luonnonsuojeluliitto on osallistunut kestävän kaivostoiminnan verkoston suunnitteluun yhteistyössä Sitran, Kaivannaisteollisuus ry:n, Lapin liiton ja Metalliliiton edustajien kanssa. Valmistelu on jatkoa viime keväänä päättyneelle prosessille, jonka tuloksena syntyi Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma.

Toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen sen toimeenpanoa on seurattu TEM:n ja YM:n isännöimän ohjausryhmän toimesta. Sitran valmistelema kestävän kaivostoiminnan verkosto on siihen nähden rinnakkainen ja epävirallisempi kokoonpano, jonka toiminnan toivotaan jäävän pysyväksi.

Verkoston tavoitteena on parantaa vastuullisen kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä edistämällä sidosryhmien välistä vuoropuhelua sekä käymällä ennalta läpi kaivoshankkeiden mahdollisia ongelmia ympäristön ja muiden elinkeinojen tarpeiden huomioimiseksi. Keskustelujen tuloksena pyritään luomaan uusia toimintatapoja, joihin kaivosyhtiöt voivat sitoutua, ja jotka vievät vastuullista kaivostoimintaa eteenpäin Suomessa.

Verkoston tavoitteet on kirjattu yhteistyösitoumukseen, jossa määritellään yhteinen tahtotila ja verkoston toimintaperiaatteet. SLL:n hallitus on osaltaan jo hyväksynyt tämän sitoumuksen.

Verkosto voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä konfliktien syntyä kaivosyritysten ja muiden toimijoiden välillä. Jakamalla tietoa ja kuulemalla eri sidosryhmien edustajia se voi olla osaltaan kehittämässä kaivostoiminnan käytäntöjä vastuullisempaan suuntaan sekä tasoittamassa yhteisymmärryksen syntyä eri toimijoiden välillä.

Menettelytapojen kartoittamiseksi SLL kävi yhdessä Sitran ja Kaivannaisteollisuus ry:n kanssa selvitysmatkalla Kanadassa, jossa on jo vuosien ajan ollut käytössä Towards Sustainable Mining eli TSM-aloitteena tunnettu konsepti. Järjestelmä on koettu Kanadassa hyödylliseksi, koska sen avulla on kyetty levittämään parhaita käytäntöjä yhtiöltä toiselle. Malli vaikutti kiinnostavalta, ja sen soveltamista Suomeen ollaan nyt kartoittamassa.

Sitran vetämässä valmisteluryhmässä TSM-konseptia on pyritty säätämään Suomen olosuhteisiin sopivaksi. SLL toivoo, että täkäläisessä seurantajärjestelmässä huomioitaisiin myös kaivostoiminnan kanssa kilpaileva vesien käyttö. Lisäksi järjestelmän tulisi täyttää EU-säädökset.

Vaikka kestävän kaivostoiminnan verkosto on vasta rakenteilla, on sille jo nyt selvää tilausta: Suomessa ei ole vastaavaa ryhmää, joka raportoisi säännöllisesti kaivostoiminnasta.

Objektiivisuuden varmistamiseksi verkoston kokoonpano pyritään luomaan sellaiseksi, että se kestää kriittisen tarkastelun samalla kun se säilyy toimintakykyisenä. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluja verkoston toiminnasta ja periaatteiden yksityiskohdista.

Mistä on kyse?