Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 2 min

Vastuullisuusarvosana on parhaimmillaan paljon enemmän kuin pelkkä kirjain

On taas se aika vuodesta, kun varainhoitajat ja sijoittajat uutisoivat vastuullisen sijoittamisen arvosanojaan. YK:n vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö PRI on arvioinut sille toimitetut raportit. Kehitysprojektiensa ansiosta Sitra onnistui petraamaan arvosanojaan kautta linjan. Mitä kaikkea vastuullisen sijoittamisen ”tilinpäätös” kertookaan ja mitä taustalla tapahtuu?

Kirjoittaja

Julkaistu

Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo myös sijoitustoiminnassa. Allekirjoitimme YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Reponsible Investment) vuonna 2015. Ne ohjeistavat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintoon liittyvien näkökulmien huomioimiseen sijoituksissa.

Periaatteet toimivat Sitran vastuullisen sijoitustoiminnan ohjeina ja suuntaviivoina. Vuosittainen raportointi PRI:lle on toimiva työkalu, joka auttaa tunnistamaan kehitystarpeita ja uudistamaan prosesseja – ja kirittää samalla kohti tavoitteita.

Vuonna 2019 päivitimme Sitran vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksen, joka on nyt aiempaa kattavampi ja yksilöidympi. Prosessi piti sisällään vastuullisen sijoittamisen kirkastamisen: Mitä se tarkoittaa Sitralle? Mitä menetelmiä käytämme? Mihin emme sijoita ja miksi? jne. Olemme myös sitoutuneet päivittämään ohjetta säännöllisesti.

Sitran sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Vuonna 2019 toteutimme listattujen osake- ja korkorahastojen osalta salkkujen toimiala- ja normirikkomusseulonnat. Tämä ensimmäistä kertaa toteutettu läpivalaisu antoi selkänojaa varainhoitajien kanssa käytäviin keskusteluihin.

Vastuullisuusnäkökohtien entistä systemaattisempi tarkastelu varainhoitajia ja rahastoja valittaessa sekä toiminnan seurannassa korostuvat jatkossa, kun Sitran sijoitussalkkua kehitetään eteenpäin. Myös avoin viestintä vastuullisuusasioista on sekä Sitran arvojen että PRI:n periaatteiden mukaista.

Seuraava kehityskohde: tarkempi analyysi Sitran sijoitusten ilmastoriskeistä

Ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä on huomioitu Sitran sijoitustoiminnassa jo pitkään, muun muassa rahastovalinnoissa. Tältä osin seuraava kehitystavoite on ilmastonmuutoksen vielä yksityiskohtaisempi tarkastelu ja raportointi. Tätä tavoitetta tukevat myös PRI-ohjeistukseen lisätyt vaatimukset ilmastonmuutoksen huomioimisesta sijoitustoiminnassa. Sijoittajat viittaavat ilmastoriskien raportointikehikkoon lyhenteellä TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD:n mukainen raportointi edellyttää kehitysharppauksia, joiden saavuttaminen riippuu paitsi meistä myös varainhoitajistamme.

Tavoitteenamme on tunnistaa ja seurata jatkossa entistä tarkemmin sijoitussalkkumme ympäristöriskejä ja -mahdollisuuksia. Näistä asioista on pystyttävät myös raportoimaan esimerkiksi mittaamalla hiilijalanjälkeä ja laatimalla skenaarioanalyysejä.

Yhä useampi sijoittaja on Suomen valtion ohella ilmoittanut tavoitteekseen sijoitussalkun hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Myös Sitra tulee ottamaan seuraavia askelia tällä tärkeällä polulla.

Entä mitä ilmeni YK:n vastuullisen sijoittamisen järjestön PRI:n arviossa koskien Sitran sijoitustoimintaa? Edellä kerrottujen kehitysprojektien ansiosta arvosanamme nousivat kaikissa kategorioissa. Vaikka Sitralle myönnettiin strategian ja hallinnoinnin kategoriassa paras mahdollinen arvosana (A+), on vastuullisuustyössämme vielä kehitettävää. Edistystä tällä saralla saavutetaan yhdessä Sitran asiantuntijoiden ja kumppaniemme kanssa. Matka on meille kaikille mielenkiintoinen haaste ja mahdollisuus!

Lue lisää!

Mistä on kyse?