archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Verkostoissa vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä

Kirjoittaja

Pauliina Mäkelä

Yhteisöllisen median kouluttaja, Kinda Oy

Julkaistu

Tänä päivänä vertaisoppiminen ja näkyväksi tekeminen on helppoa, kun toimii verkossa vertaisena oman alan edustajille erilaisissa yhteisöllisissä verkostoissa ja ryhmissä. Samalla voi oppia muiden alojen edustajilta paljon uutta, kertoo yhteisömanageri Pauliina Mäkelä. 

Verkostoituminen verkossa mahdollistaa yhteistyön tekemisen ja jaetun asiantuntijuuden. Verkossa on helppo saada uusia ideoita, ratkaista ongelmia, auttaa toisia, innostua ja innostaa toisia. Uusien mahdollisuuksien myötä voi lähteä opiskelemaan uutta ammattia tai löytää uuden työn.

Omassa verkkotoiminnassaan on hyvä huomioida, mitä ja miten sanoo, mitä tekee ja kuka kuulee. Kun verkostoituu, on omilla sanoilla ja teoilla enemmän kuulijoita ja näkijöitä. Tietoa on hyvä kuitenkin laittaa liikkeelle, eikä istua sen päällä. Samoin on hyvä omaksua uusia toimintatapoja. Tänä päivänä sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa.

Uusi koulutus -verkosto ja yhteisömanagerointi

Kahdessa kuukaudessa Uusi koulutus -foorumin julkisen Facebook-ryhmän jäsenmäärä on kasvanut yli 700 jäseneen. Keskustelua oppimisesta, opettamisesta ja koulutuksesta käydään aktiivisesti monesta eri näkökulmasta.

Foorumin sidosryhmätyöpaja järjestettiin 4.12.2014. Foorumin ydinjoukon 31 jäsenellä on takana yhden päivän orientaatiopäivä 11.12.2014 ja kolmen päivän seminaarijakso 20.-22.1.2015 ja juuri nyt käynnissä on foorumi ulkomaan ekskursio. Foorumin työkirjaan keräämme foorumin ajatuksia ja materiaaleja sitä mukaan kuin niitä syntyy. Jokaisen lähijakson jälkeen julkaistaan uusi versio.

Uusi koulutus -foorumin ydinjoukko, joukko sitralaisia, yhteisömanageri, julkisen Facebook-ryhmän jäsenet ja Twitterissä #uusikoulutus hashtagilla twiittaavat henkilöt muodostavat Uusi koulutus -verkoston. Foorumin aikana työskentelyä ohjaa avoimen verkkoviestinnän periaate, jolloin myös muut aiheesta kiinnostuneet pääsevät keskustelemaan, osallistumaan foorumin työhön ja muodostamaan yhteistä ajattelua verkossa. Foorumin ydinjoukolla on aktiivinen rooli viestijänä ja avoimen tiedon tuottajana sekä jakajana.

Olen mukana foorumin toiminnassa yhteisömanagerina (engl. community manager). Vuorovaikutan aktiivisesti laajojen sosiaalisen median verkostojeni kanssa, liveraportoin tapahtumista Twitteriin #uusikoulutus hashtagilla, kuratoin tuotoksia Storifyyn, teen ylläpidollisia tehtäviä Facebookissa, lujitan yhteisön jäsenten välisiä suhteita yhdessä viestintäryhmän kanssa, aktivoin ja suunnittelen viestintäryhmän toimintaa Facebookissa, koulutan ja opastan sosiaalisen median palveluiden käyttöä. Tämä uusi ammatti on syntynyt sosiaalisen median myötä ja olen käsitellyt asiaa mm. SeOppi-lehdessä ja Kindan blogissa.

Tehdään yhdessä, luodaan omia oppimisympäristöjä ja -verkostoja

Tärkeätä on etsiä itselle ja verkostolle hyvä valikoima yhteisölliseen työskentelyyn sopivia palveluita, työkaluja ja työskentelymenetelmiä, koska avoimessa verkostossa yhteisöllinen ja sosiaalinen toiminta jakautuu helposti ja osa ihmistä voi myös sulkea tiettyjä palveluita pois omasta käytöstään. Näistä sopivista palveluista ja työskentelymenetelmistä voi rakentaa itselleen oman henkilökohtaisen oppimisympäristön (engl. PLE, personal learning environment) ja verkostolle oman oppimisverkoston (engl. PLN, personal learning network).

Omia oppimisympäristöjä ja -verkostoja on käsitelty näissä lähteissä:

Tule mukaan foorumin verkostoon ja liity keskusteluun!

Mistä on kyse?