archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vesi on hyvinvoinnin perusta

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Veteen liittyy muutama ongelma: sitä on joko liikaa, liian vähän tai se on likaista. Meille puhdas vesi on itsestäänselvyys, sitä on riittävästi ja tuhlaamme sitä surutta.

Valtaosassa maailmaa tilanne on täysin päinvastainen. Yli miljardilta ihmiseltä puuttuu puhdas juomavesi, ja 2,5 miljardia ihmistä on ilman sanitaatiota. Vesiresurssit ovat jakautuneet epätasaisesti ja epäoikeudenmukaisesti. 
 
Tulevaisuudessa on pelättävissä, että uudet kriisit syntyvät entistä useammin vesivaroihin liittyvistä kiistoista. Vuoristojen lumi- ja jääpeitteiden sulaminen kuivattaa jokia ja vie maanviljelyn ja elämisen edellytykset.
 
Meillä vesitilanne ja vesihuolto on poikkeuksellisen hyvässä mallissa. Suomessa on vesialan huippuosaamista ylipistoissa ja yrityksissä. Niille tulee riittämään markkinoita maailmalla. Kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, tarvitaan teknologiaosaamista ja innovaatioita esimerkiksi pyrittäessä poistamaan lääkejäämiä, hormoneja ja raskasmetalleja jätevedestä ja raakavedestä.
 
Yksi ajankohtainen haaste on vesikiertojen sulkeminen vaikkapa kaivoksissa. Teollisuudessa ollaan jo hyvässä vauhdissa. Vesikierrot ovat keskeinen tekijä teollisissa symbiooseissa.
 
Kestävän kalatalouden kehittäminen on osa vesikysymystä, ja sillä on yhteys myös teollisiin symbiooseihin. Vesiviljelyllä olisi Suomessa mittavat mahdollisuudet. Edellytyksenä on järjestää vesien hallinta siten, että kalan kasvattamisen ravinteet eivät karkaa vesistöön vaan ne saadaan talteen teollisiin kiertoihin.  
 
Samanaikaisesti vaelluskalan luontainen lisääntyminen pitäisi turvata ja luoda edellytykset sen pyyntiin kestävällä tavalla. Tärkeätä on turvata kalan nousu luontaisille lisääntymispaikoille. Kaikkiin padottuihin jokiin tarvitaan toimivat kalatiet.
 
Vesivarojen suojelu ja hyvä hallinta ovat hyvinvoinnin perusedellytyksiä.  
 
Hyvää maailman vesipäivää 2013!
 
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/
 

Mistä on kyse?