archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Viheliäiset ongelmat odottavat ratkaisuaan – otatko haasteen vastaan?

Julkaisimme tänään Ratkaisu 100 -haastekilpailun. Mistä kisassa on kysymys?

Kirjoittaja

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Julkaisimme tänään Ratkaisu 100 -haastekilpailun taklaamaan yhteiskuntamme viheliäisimpiä ongelmia. Mistä kisassa on kysymys? Aihetta avaa Sitran Kalle Nieminen

Sitra oli vuonna 1967 eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. Perustamisvuonnaan se oli innovaatio itsessään: riippumaton, vastuullinen rahoittaja ja tulevaisuusorganisaatio, jonka tehtävänä oli rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Suomen täyttäessä 100 ja Sitran samalla 50 vuotta katsomme täsmälleen samaan suuntaan kuin vuonna 1967: tulevaisuuteen.

Kukaan ei pysty ratkaisemaan tulevaisuuden ongelmia yksin. Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen vaatii yhteistyötä ja eri alalta ponnistavien ihmisten kohtaamista. Näihin haasteisiin vastataan kehittämällä uutta ja parantamalla vanhaa, eli synnyttämällä innovaatioita.

Juhlavuoden kunniaksi Sitra lähtee ratkaisemaan yhtä yhteiskunnallista ongelmaa haastekilpailun avulla. Haastekilpailussa etsitään kaikkia suomalaisia koskettava yhteiskunnallinen haaste, johon kuka vain voi lähteä kehittämään ratkaisua. Parhaan ratkaisun kehittäjät palkitaan lopuksi rahapalkinnolla, jonka turvin ratkaisua viedään eteenpäin.

Haastekilpailu innovaatiotyökaluna

Haastekilpailu (Challenge prize) on innovaatiotyökalu, jonka idea on muotoilla kiinnostava ja ratkaistavissa oleva haaste sekä tarjota tarpeeksi kannusteita sen ratkaisemiseen eli uuden innovaation synnyttämiseksi.

Haastekilpailua menetelmänä on tutkittu paljon. Muun muassa McKinseyn raportti And the winner is… (2009) käsittelee hyvin sitä, miten haastekilpailuilla voidaan tuottaa yhteiskunnallista muutosta monella tavalla. Haastekilpailun keskeisin tavoite on ratkaista asetettu ongelma tuomalla kehittäjiä yhteen yli sektorirajojen. Ratkaisijat oppivat toisiltaan ja heitä autetaan kehittämään ratkaisuista entistä parempia. Lisäksi kilpailun aikana voidaan tuoda useita rahoittajia tukemaan ideoiden toteutumista.

Metodia ei tule kuitenkaan nähdä korvaajana muulle kehittämistoiminalle – ei Sitrassa eikä laajemmin yhteiskunnassa. Haastekilpailu perustuu avoimeen innovaatioprosessiin ja toimii monimutkaisten, viheliäisten ongelmien kanssa, joiden ratkaiseminen vaatii laajasti ymmärrystä eri aloilta. Parhaimmillaan haastekilpailu toimii rinnan muun yhteiskunnallisen kehittämisen kanssa, kiihdyttää muutosta ja luo siltoja eri toimijoiden välille, niin kehittäjien kuin rahoittajienkin.

Kohti sosiaalista innovaatiota

Haastekilpailuilla on pitkä historia ja niiden avulla on pyritty vastaamaan moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin jo 1700-luvulta. Tiesitkö, että muun muassa biljardipallot, margariini ja säilyketölkki ovat haastekilpailujen kautta syntyneitä keksintöjä?

Nyt 2000-luvulla kilpailut elävät uutta kultakauttaan ja niitä on järjestetty ympäri maailman. 2000-luvulla pääpaino on ollut tekniikan kehitykseen sekä avaruusteknologiaan liittyvissä kilpailuissa. Nasan, Netflixin ja X Pricen isot haastekilpailut ovat varmasti monille tuttuja. Kuuluisimpia lienee Nestan Longitude Prize, joka etsii parhaillaan ratkaisua antibioottiresistenssin kehittymiseen ihmisessä.

Yhteiskunnallisiin ongelmiin keskittyviä haastekilpailuja on myös järjestetty, mutta vähemmän. Nordic Innovationin järjestämä Independent Living Challenge on loppusuoralla ja etsii ratkaisuja siihen, miten vanhukset voisivat elää pidempään kotona itsenäisesti. Big Green Challenge etsi tapoja, joilla yhteisöt voivat torjua ilmastonmuutosta ja Mayor Challenge tapoja auttaa suurten kaupunkien kehitystä niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Myös Suomessa on viimevuosina toteutettu menestyksekkäästi haastekilpailuja mm. Helsingin yliopiston ja Gasumin toimesta.

Meitä Sitrassa kiinnostaa se, miten haastekilpailulla voidaan tuottaa sosiaalisia innovaatioita, eli parantaa suomalaisten arkea ja hyvinvointia. Ratkaisu 100 lähtee taklaamaan yhteiskunnallisia ongelmia, joiden selättäminen vaatii yhteistyötä yli sektorirajojen.

Itse kilpailu käydään vuoden 2017 aikana. Kuluvan vuoden syksyllä tulemme avaamaan ratkaisukuulutuksen, jossa kuka vain voi kerätä tiimin ja lähteä ratkaisijaksi. Mutta mitä haastetta lähdemme ratkaisemaan?

Mikä on Suomen tärkein haaste? Haluamme kuulla sinulta.

Kuten uutisista voimme lukea, isot globaalit muutosilmiöt näkyvät ja tulevat yhä nopeammin suomalaisten arkeen. Digitalisaatio ja robotisaatio luo haasteita työelämälle. Eriarvoistuminen jatkaa kasvuaan. Ekologinen kestävyyskriisi ei ota taittuakseen. Kaiken keskellä Suomi on entistä riippuvaisempi kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja globaalit haasteet heijastuvat suomalaisten arkeen nopeasti.

Meidän on ymmärrettävä paremmin, miten nämä vaikeat haasteet näkyvät ihmisten arjessa nyt ja tulevaisuudessa. Ei riitä, että asiantuntijat ja tutkijat yksin määrittelevät tulevaisuuttamme, vaan kehittääksemme uutta on meidän kytkettävä mukaan ne, joita haaste aidosti koskee.

Ratkaisu 100 kytkee alusta alkaen suomalaiset mukaan kilpailuun. Mihin haasteeseen tai ongelmaan lähdemme hakemaan ratkaisua? Kerro ajatuksesi 15.4.2016 mennessä täällä tai osallistu kevään aikana työpajoihimme Jyväskylässä, Oulussa tai Helsingissä. Oulun työpajaan voi osallistua myös verkon välityksellä. Syksyllä 2016 äänestämme yhdessä, mihin haasteeseen kilpailu tarttuu.

Herättikö Ratkaisu 100 kiinnostusta? Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin ja yhteydenottoihin.

Mistä on kyse?