Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Yritysjohtaja – milloin viimeksi pohdit datastrategiaa?

Pandemiakriisin muokkaama arki on entistä digitaalisempi. Yritysten datavarannot kasvavat päivä päivältä. Kokonaisvaltainen datastrategia mahdollistaa uusien datapohjaisten liiketoimintamallien innovoinnin ja vastuullisen datan hyödyntämisen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Jokaisella yrityksellä on päivä päivältä enemmän dataa, mutta suurin osa siitä makaa tietovarannoissa täysin hyödyntämättä. Alustatalouden jätit ovat kasvaneet dataa jalostamalla ja ovat nykyisin markkina-arvoltaan maailman suurimpia yrityksiä. Kyseiset yritykset ovat osanneet hallinnoida dataansa ja luoda siitä uutta liiketoimintaa, datastrategia keskiössä.

Digitalisaatiota, tekoälyä tai dataa käsittelevässä kirjallisuudessa kerrotaan, että datastrategia on suurimmalle osalle yrityksistä merkittävä tai jopa välttämätön menestystekijä. Jopa Euroopalla on oma datastrategiansa. Datan hallinnan merkitys korostuu, kun yritys haluaa olla ”datalähtöinen”, eli tehdä päätöksiä datan pohjalta. Vielä tärkeämmäksi datastrategia nousee, kun yritys haluaa lähteä tekemään datasta liiketoimintaa. Useimmat yritykset eivät kuitenkaan ole määritelleet omaa datastrategiaansa järin laajasti, vaan enemmän teknologian näkökulmasta.

Aiemmassa työssäni liiketoiminnan konsulttina olen ollut auttamassa useita yrityksiä datastrategian luomisessa. Silloin havaitsin, että yritysten kypsyystasot datan hyödyntämisessä ja uuden datapohjaisen liiketoiminnan luomisessa vaihtelevat – samoin datastrategian tarve.

Datastrategialla saatetaan yrityksestä riippuen tarkoittaa hyvin eri asioita.

 1. Yksi haluaa ymmärtää, mitä dataa organisaatiosta löytyy.
 2. Toiselle datastrategia tarkoittaa master-datan hallintaa.
 3. Kolmas haluaa ymmärtää ja määritellä uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi tekoälyä hyödyntämällä.

Muistilista yritysjohtajalle

Datastrategia ei ole ainoastaan tietohallintojohtajan tai CDO:n (Chief Data Officer) asia, vaan koskee koko organisaatiota. Se ei käsittele pelkästään teknologiaa, vaikka usein datastrategian viitekehykset keskittyvät teknologianäkökulmiin. Prosessien ja toimintamallien kehittäminen sisältyy käytettyihin viitekehyksiin, mutta datastrategiaa tulisi kuitenkin katsoa vielä laajemmin. Miten siis luoda hyvä datastrategia, joka ei huomioi ainoastaan teknisiä näkökulmia?

Yritysjohtaja – huomioi ainakin seuraavat asiat:

 • Määrittele datastrategian tavoite.
 • Arvioi datastrategian tuottama arvo ja mahdollisuudet yrityksellesi.
 • Toteuta yrityksesi datan käytön nykytila-analyysi, tavoitetilan määrittely sekä tiekartta.
 • Määrittele datan hallintaa (data management), tiedonhallinnan organisoinnin mallia (data governance) ja datan laatua (data quality) koskevat käytännöt, vastuut ja prosessit.
 • Varmista selkeä omistajuus datalle. Esimerkiksi talouden ja tuotannon datasta vastuu on kyseisillä yksiköillä eikä tietohallinnolla.
 • Kartoita yrityksesi osaaminen, joka tukee datastrategian jalkauttamista.
 • Selvitä toimialanne regulaatiovaatimukset.
 • Luo teknologiset linjaukset.
 • Päätä, mitä dataa tarvitsette ulkopuolelta ja mitä voitte jakaa kumppanienne kanssa?
 • Mieti, voisitteko myydä omaa dataanne tai jälleenmyydä muilta saatua jalostamaanne dataa?

Jos datastrategiaa käsitellään liiaksi teknologian näkökulmasta ja pääosin tietohallintojohtajan alaisuudessa, jäävät liiketoiminnalliset hyödyt helposti saavuttamatta. Hyvä datastrategia auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään paremmin omaa dataa, kartoittaa puutteita sekä helpottaa datan jakamista ekosysteemeissä.

Datastrategia voi toimia hyvänä ponnahduslautana kohti uusia datatalouden kasvumahdollisuuksia sekä auttaa selviämään kriiseistä.

Vastuullisuus edelläkävijäyritysten datastrategian ytimessä

COVID19-kriisin myötä ihmiset puhaltavat entistä enemmän yhteen hiileen niin liiketoiminnassa kuin yksityiselämässäkin. Monessa yrityksessä on selviytymisen lisäksi mietitty, mitä juuri heidän yrityksensä voi tehdä koronasta selviytymisen tukemiseksi ja mikä on heidän vastuunsa yrityksenä kriisin aikana.

Data osana yritysvastuuta on vielä melko uusi ajatus, vaikka esimerkiksi OP:n tietotilinpäätös on avannut keskustelua aiheesta. Yhä suurempi osa asiakkaista vaatii läpinäkyvyyttä yritysten tapoihin hyödyntää dataa sekä mahdollisuutta vaikuttaa datansa käyttöön. Sitran Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjassa pyrittiin tunnistamaan ja toteuttamaan parhaita käytäntöjä kestävälle datan käytölle yritysvastuun näkökulmasta, yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa.

Kehottaisin yritysjohtajia olemaan avoimin mielin ja jopa laajentamaan datastrategiaa yritysvastuuseen asti. Vastuullinen datan käyttö luo luottamusta niin asiakkaisiin, kumppaneihin kuin rahoittajiin ja sijoittajiinkin. Holistinen datastrategia antaa avaimet menestykseen tulevaisuuden reilussa datataloudessa.

Mistä on kyse?