archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Älykkäät aurinkosähköjärjestelmät palveluna

Miten kiinteistöt voivat ryhtyä tuottamaan aurinkosähköä, säästämään sähkölaskussa sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilman suurta kertainvestointia? Se on mahdollista esimerkiksi Solnetin palvelusopimuksella. Uusiutuva aurinkosähkö vie kiinteistöjä kiertotalouden suuntaan korvaamalla fossiilisilla tai kestämättömillä energialähteillä tuotettua sähköä.

Julkaistu

Ongelma

Kiinteistön oman energiankulutuksen seuraaminen vaatii paneutumista. Uusien energiatehokkuussopimusten vaatimukset vaativat esimerkiksi kaupan alalla myös kiinteistön käyttämän energian alkuperän tarkastelua. Jos kiinteistö haluaa siirtyä uusiutuvaan sähköön, vaihtoehtoina on ostaa sertifioitua sähköä tai tuottaa sitä itse. Aurinkosähköjärjestelmä on pääomaa sitova investointi, jonka lisäksi voimalan hankinta ja huoltaminen on vaivalloista.

Ratkaisu: Älykkäät aurinkosähköjärjestelmät palveluna

Solnet tarjoaa asiakkailleen huolettomia ja älykkäitä aurinkosähköjärjestelmiä matalilla ylläpitokustannuksilla. Solnet vastaa aurinkosähköjärjestelmän koko elinkaaren aikaisista palveluista, suunnittelusta ylläpitoon. Lähtökohtana on tehdä aurinkosähkön hyödyntäminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Palveluun sisältyy etäseurantapalvelu, jonka avulla ilmenevät viat pystytään ennakoimaan ja hoitamaan ennen kuin sähkönsaanti häiriintyy. Myös muut IoT-pohjaiset ratkaisut, kuten järjestelmän integrointi taloautomaatioon tai kiinteistöhallintajärjestelmään, sisältyvät palvelutarjontaan.

Ansaintamalli ja hyödyt Solnetille

Solnet toimittaa järjestelmiä sekä avaimet käteen -periaatteella että palvelusopimuksina, joissa asiakas maksaa tuotetusta sähköstä. Palvelusopimuksissa asiakkaisiin muodostuu pitkäaikaiset suhteet ja jatkuva kassavirta. Asiakkaina ovat pääosin isojen kiinteistömassojen haltijat.

Hyödyt asiakkaalle

Asiakasyritykset säästävät aurinkosähköjärjestelmien avulla rahaa tuottaessaan osan käyttämästään sähköstä itse. Samalla kiinteistöjen sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt vähenevät. Kun järjestelmä ostetaan palveluna, asiakkaan ei tarvitse tehdä suurta kertainvestointia. Asennusvaiheessa tehtävä taloautomaatioon liittäminen mahdollistaa myös kiinteistön sähkönkäytön säätämisen aurinkovoiman hetkittäisen saatavuuden perusteella.

Mistä on kyse?