Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Biojätteestä uusiutuvaa energiaa ja maanmuokkaustuotteita

Uusi teknologia muuntaa biojätteen biokaasuksi ja mädätteeksi. Pohjois-Amerikassa biojätteen muuttaminen käyttökelpoisiksi tuotteiksi voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 120 miljoonaa tonnia vuodessa.

Julkaistu

CCI:n teknologia (BTA-prosessi) ratkaisee kaksi ongelmaa: uusiutuvan energian tarpeen ja vaatimuksen biojätteen kestävästä käsittelystä. Toronton kaupunki muuttaa lajitellun kotitalouksien biojätteen biokaasuksi ja mädätteeksi BTA-prosessin avulla.

Yrityksen perustaja tutustui anaerobiseen mädätykseen 1990-luvulla. Hänen tavoitteenaan oli rakentaa anaerobisia mädätyslaitoksia kaikkialle Pohjois-Amerikkaan uusiutuvan energian tuottamiseksi biojätteestä. Vuonna 2000 hän rakensi Kanadan ensimmäisen anaerobisen mädätyslaitoksen.

Yrityksen ja erehdyksen kautta laitos paransi toimintaansa ja sai tunnustusta. CCI:n ensimmäinen anaerobinen mädätyslaitos rakennettiin Toronton kaupungille, ja yhtiön teknologia valittiin uudelleen kaupungin toiseen anaerobiseen mädätyslaitokseen.

Ongelma

Lajiteltu biojäte on resurssi, joka usein menee hukkaan. Kun lajiteltu biojäte viedään kaatopaikalle, vapautuu siitä 80 kertaa hiilidioksidia voimakkaampaa kasvihuonekaasua metaania. Pohjois-Amerikassa biojätteen muuttaminen käyttökelpoisiksi tuotteiksi voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 120 miljoonaa tonnia vuodessa. Potentiaalista huolimatta siirtyminen biojätteiden erilliskäsittelyyn on ollut hidasta useimmissa Pohjois-Amerikan kaupungeissa. Ratkaisujen tarjoajien tulee olla innovatiivisia ja luovia, ja asiakkaiden tulee katsoa tulevaisuuteen.

Ratkaisu

CCI tarjoaa Toronton kaupungille teknologian (BTA-prosessi) lajitellun biojätteen käsittelyyn. Prosessi tuottaa asukkaiden lajittelemasta ja kaupungin keräämästä biojätteestä biokaasua ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä. Lajiteltu biojäte puhdistetaan ja syötetään sitten anaerobiseen mädätysprosessiin. Tuotettua biokaasua voidaan käyttää prosessilämmöksi, ja siitä voidaan jalostaa myös uusiutuvaa maakaasua (RNG). Yli 90 prosenttia yhdessä laitoksessa tuotetusta biokaasusta muunnetaan pian paineistetuksi RNG:ksi, jota käytetään polttoaineena Toronton kaupungin kalustolle ja kaupungin rakennusten lämmittämiseen.

Suuren mittakaavan hankkeiden lisäksi CCI on kehittänyt brittiläisen Qube Renewablesin kanssa myös pienen mittakaavan mikromädätystuotteen, BioQuben. Suuren ja pienen mittakaavan ratkaisut kehitettiin biojätteen muuttamiseksi lisäarvotuotteiksi, jotka edistävät kiertotaloutta. CCI on käynnistänyt useita pilottihankkeita suurten elintarvikeyritysten kanssa ottaakseen näiden orgaanisissa materiaaleissa olevan energian ja arvon hyötykäyttöön. CCI tekee yhteistyötä myös Kanadan alkuperäisasukkaiden ryhmien kanssa pilottien kehittämiseksi näiden yhteisöissä. Innovatiiviset kumppanuudet edistävät kiertotaloutta ja viestivät sen hyödyistä useissa paikoissa.

Ympäristövaikutukset

Nykyään vuodessa käsitellään noin 75 000 tonnia Toronton kaupungin biojätettä CCI:n biokaasua tuottavalla BTA-prosessilla. Biokaasun tuotannon ja käytön ansiosta vältetään jopa 50 000 tonnin vuosittaiset metaanipäästöt. Biokaasu on käyttökelpoista uusiutuvaa energiaa, ja tuotettu mädäte jalostetaan maaperän terveyttä parantaviksi tuotteiksi.

Sosiaaliset vaikutukset

CCI:n ratkaisu luo työpaikkoja ja kehittää yhteisön häiriönsietokykyä uusiutuvan energian ja regeneratiivisten maanmuokkaustuotteiden kautta. Lisäksi CCI:n ratkaisu luo yhteyksiä esimerkiksi Kanadan alkuperäiskansan yhteisöihin. CCI kouluttaa aktiivisesti myös opiskelijoita asiakkaansa Ontario Water Centren kautta tavoitteenaan tarjota sadoille opiskelijoille mahdollisuus oppia kiertotaloudesta, energiasta sekä vesi- ja jätehuollosta.

Mistä on kyse?