Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Biojätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi

Doranova on kehittänyt biokaasulaitoksen, joka pystyy käsittelemään kaikista likaisimpia biojätteitä, kuten kiviä ja hiekkaa sisältäviä lantoja. Asiakas saa biokaasulaitoksen, jonka avulla voidaan tuottaa biokaasua, sähköä, lämpöä tai hiilidioksidia ja valmistaa maatalouteen kierrätettäviä ravinteita.

Julkaistu

Ongelma

Biojätteen käsittelemättömyys ja vajaahyödyntäminen ovat suuri ongelma maailmanlaajuisesti. Biojätteistä aiheutuu sekä kasvihuonekaasupäästöjä että ravinnekuormitusta vesistöihin. Lisäksi maailmalla jätettä varastoidaan kaatopaikoille tai dumpataan ympäristöön. Fossiilisesta energiasta ja neitseellisistä raaka-aineista valmistetuista lannoitteista luopuminen vaatii korvaavia tuotteita, mihin biojätteiden käsittely voi tarjota ratkaisun. Biojätteen sisältämää energiaa tai ravinteita ei maailmanlaajuisesti kuitenkaan oteta vielä talteen tehokkaasti.

Ratkaisu: Biojätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi

Doranova tuottaa biokaasulaitoksia, jotka prosessoivat biojätettä biokaasuksi ja lannoitteiksi. Laitokset pystyvät minimoimaan jätteen ilmastopäästöt sekä vähentämään niiden vesistökuormitusta mädättämällä niihin sisään tulevan aineksen tehokkaasti. Doranovan laitoksissa voidaan käsitellä myös kaikista likaisimpia biojätteitä, joiden käsittely on aiemmin ollut hyvin haasteellista, kuten kiviä ja hiekkaa sisältäviä lantoja. Tämän vuoksi ratkaisulla on potentiaalia myös ulkomaan markkinoilla.

Ansaintamalli ja hyödyt Doranovalle

Doranova ja sen alihankkija myyvät asiakkailleen laitosratkaisuja ja huoltosopimuksia. Tulevaisuudessa Doranova tarjoaa myös mahdollisuutta, jossa se hallinnoi laitoksia yhdessä paikallisen kumppanin kanssa. Teknisen ratkaisun toteuttamisen lisäksi erikseen sovittaessa Doranova jää takamaan laitoksen taloudellista tuottokykyä yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin asiakkaan riskit hankinnan takaisinmaksuun liittyen ovat pienemmät.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakas saa biokaasulaitoksen, jonka avulla voidaan tuottaa sähköä, lämpöä tai hiilidioksidia tai vaihtoehtoisesti liikennepolttoaineen raaka-ainetta. Samalla voidaan valmistaa ravinteita, jotka voidaan kierrättää takaisin maatalouteen. Biojäte saadaan siten käsiteltyä taloudellisesti järkevällä ja ympäristöhaittoja vähentävällä tavalla. Laitosten takaisinmaksuaika on 7-10 vuotta, minkä lisäksi asiakas voi halutessaan hyödyntää Doranovan työvoimaa laitoksen rakentamisessa. Tämä on erityisesti julkisen sektorin asiakkaille tärkeää.

Mistä on kyse?