archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Biokomposiittituotteilla ilmastoa pelastamassa

Wimaon teknologia mahdollistaa ekologisten komposiittituotteiden valmistamisen kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden jätteistä. Komposiitin pääraaka-aineeksi sopivat monet usein jätteeksi päätyvät materiaalit, kuten erilaiset muovit ja puukuidut.

Julkaistu

Ongelma

Materiaalien kierrättäminen teollisessa mittakaavassa vaatii riittävän suuria volyymejä ollakseen kannattavaa. Erilaisten jakeiden erottelu jätevirrasta eri käyttötarkoituksia varten on yleensä työlästä tai hankalaa, minkä vuoksi jäte päätyy usein poltettavaksi tai kaatopaikalle. Esimerkiksi rakennusjätteestä kierrätetään vain noin 40 prosenttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin EU:n asettamassa kierrätystavoitteessa, joka on 70 % vuoteen 2020 mennessä.

Ratkaisu: komposiittituotteita kierrätysmateriaalista

Wimao valmistaa biokomposiittituotteita kierrätetystä materiaalista. Komposiitin pääraaka-aineet ovat kierrätetyt muovi ja puukuitu, mutta raaka-aineeksi soveltuvat kaikenlaiset neitseelliset ja kierrätyskuidut. Biokomposiittien valmistaminen Wimaon menetelmällä on energiatehokasta ja sen avulla tuotteelle saadaan matalat hiili- ja vesijalanjäljet. Valmistusmenetelmä sallii pienen määrän epäpuhtauksia ja vähentää näin ollen tarvetta raaka-aineena toimivan jätemateriaalin lajitteluun. Valmiita komposiittituotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi pakkausteollisuudessa, infrarakentamisen erilaisissa tuotteissa sekä erilaisissa erikoistuotteissa korvaamassa esimerkiksi muovia, metallia tai betonia.

Ansaintamalli ja hyödyt Wimaolle

Yrityksen tavoitteena on myydä omia tuotteita eri asiakasryhmille sekä tuottaa tuotteita tilauksesta omilla tuotantolaitoksillaan. Ensimmäistä tuotantolaitosta käynnistetään parhaillaan. Myös sellaiset kumppanuudet ovat mahdollisia, joissa asiakkaan omista jäte- ja sivuvirroista voidaan valmistaa heille uusia tuotteita. Tällöin yrityksen ei tarvitse käyttää resursseja raaka-aineiden etsintään. Kierrätysmateriaalit ovat Wimaolle kustannustehokkaita raaka-aineita.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Wimaon asiakkaita ovat ensisijaisesti valmistava teollisuus, suuret jakeluyhtiöt sekä vähittäismyyntiala. Kierrätysmateriaalista valmistetut komposiittituotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä verrattuna neitseellisistä raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, usein jopa niitä merkittävästi halvempia. Ratkaisu auttaa asiakkaita kierrättämään enemmän ja tarjoamaan omille asiakkailleen ekologisista kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Mistä on kyse?