Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Biopohjainen ratkaisu maatalouden ravinteiden kierrättämiseen

Epäpuhtaudet ja liialliset ravinnevalumat maataloudesta ja kaupunkialueilta heikentävät pohjaveden laatua. Carbons Finland on kehittänyt hybridibiosuodattimen, joka suodattaa epäpuhtaudet ja mahdollistaa liiallisten ravinteiden uudelleenkäytön palauttamalla ne luonnolliseen kiertokulkuunsa.

Julkaistu

Carbons Finlandin hybridibiosuodatin on luonnonmukainen ja erittäin skaalautuva ratkaisu, joka estää ravinnevalumat pelloilta ja parantaa näin paikallista veden laatua. Käyttöikänsä lopussa biosuodattimet voidaan käyttää uudelleen useissa käyttötarkoituksissa, joissa suodatettujen ravinteiden vapautetaan takaisin luonnolliseen kiertokulkuunsa.

Ratkaisun kehittäminen alkoi ympäristöministeriön tutkimusohjelmasta, jossa pyrittiin löytämään tapa vähentää maatalouden ravinnevalumia. Maatalouden tukijärjestelmä ja ympäristösääntely edellyttävät ravinnevalumien rajoittamista, ja tarve helposti saatavilla oleville ratkaisuille on suuri.

Ongelma

Lannasta, lietteestä ja biomassasta tulevien liiallisten ravinteiden sekä kaupunkien hulevesien epäpuhtauksien hallinta on nykyään riittämätöntä. Viljeltyjen peltojen ravinteet ja kaupunkialueiden muut epäpuhtaudet päätyvät jokiin, järviin ja meriin, missä ne aiheuttavat rehevöitymistä ja heikentävät veden laatua. Rankkasateiden lisääntyessä luonnonvesiin huuhtoutuvat epäpuhtaudet kasvavat ja pahentavat entisestään haittavaikutuksia veden laatuun ja ekosysteemeihin.

Ratkaisu

Carbons Finlandin hybridibiosuodatin koostuu biohiilestä ja hakkeesta. Mekanismi on yksinkertainen: biosuodatin laitetaan veden kulkureitille, esimerkiksi ojaan, missä se kerää liiallisia ravinteita ja muita veteen liuenneita epäpuhtauksia. Biosuodatin on edullinen ja helppo ratkaisu esimerkiksi maataloustoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Biosuodattimen suodattamat ravinteet voidaan kierrättää takaisin maaperään, mikä vähentää kemiallisten lannoitteiden tarvetta, tai lisätä kompostiin sen tehostamiseksi ja hajujen vähentämiseksi. Käytettyjen biosuodattimien avulla vettä, ravinteita ja mikrobeja voidaan sitoa maaperään. Ratkaisu tuottaa raaka-aineita, joita voidaan käyttää kierrätettyinä neitseellisten raaka-aineiden sijaan, mikä tuo kiertotalouden useampien ihmisten elämään.

Ympäristövaikutukset

Carbons Finlandin ratkaisu vähentää merkittävästi ravinnevalumia vesistöihin ja ehkäisee näin rehevöitymistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Käytetyt biosuodattimet voivat vähentää maaperän heikkenemistä ja lisätä sen hiilipitoisuutta, mikä edistää kasvien kasvua ja voi auttaa ekosysteemipalvelujen palauttamisessa. Vihreässä infrastruktuurissa biohiili voi auttaa vähentämään kaupunkien hulevesien epäpuhtauksien päätymistä pohjaveteen.

Sosiaaliset vaikutukset

Ratkaisu parantaa yhteisön häiriönsietokykyä ja sosiaalista hyvinvointia, sillä se edistää puhtaampia ja terveellisempiä pohjavesiä ja tukee sekä maanpäällisiä että vedenalaisia ekosysteemejä.

Mistä on kyse?