Menetelmä
Arvioitu lukuaika 2 min

Ymmärrä konteksti: Edelläkävijöiden muuttuvat kulutustottumukset -selvitys

Miten edelläkävijöiden kuluttajakäyttäytyminen vaikuttaa massamarkkinoihin? Mikä on vastuullisuuden rooli tässä dynaamisessa muutoksessa? Lue lisää, mitä edelläkävijäkuluttajat arvostavat ja mihin he haluavat kuluttaa.

Kirjoittaja

Markus Terho

Projektijohtaja, Luonto ja arki sekä PSLifestyle

Julkaistu

Changing relationship between people and goods -selvitys (Edelläkävijöiden muuttuvat kulutussuhteet) tarjoaa näkemyksiä siihen, mikä merkitys vastuullisuudella on kuluttajille.

Usein sanotaan, että kuluttajat vain väittävät välittävänsä vastuullisuudesta, ja ostohetkellä hinta on kuitenkin ratkaiseva tekijä. Tämä selvitys kuitenkin osoittaa, miten vastuullisuus on usein todellista merkitystä.

Selvityksen keskeisenä osana on ”edelläkävijäkuluttajiksi” kutsuttujen kuluttajien ryhmän tunnistaminen ja havainnointi. Edelläkävijäkuluttajien omaksuma uusi suunta kertoo, mihin massamarkkinoilla ollaan mahdollisesti menossa. Edelläkävijöiden kulutustapa luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asettaa samalla lisää painetta vakiintuneille yrityksille muuttua ja sopeutua uusiin odotuksiin.

Hyödyt

  1. Parempi ymmärrys siitä, miten ihmiset arvostavat tuotteita tänä päivänä ja miten tuotteita todennäköisesti arvostetaan tulevaisuudessa. Tämä auttaa kestävien tuotteiden asemoinnissa massamarkkinoilla.
  2. Selvitys antaa vastauksia kysymykseen, miten kuluttajien kehittyminen vaikuttaa uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin?
  3. Ohjeita yrityksille kuluttajatuotteiden myymisen tulevaisuudesta ja kestävyyden strategisesta asemasta siinä, mitä yritys tekee ja myy.

Tulokset

  • Kymmenet yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat käyttäneet edelläkävijäkuluttajaselvityksen löydöksiä ennakointi- ja strategiatyössään.
  • Yksi hankkeeseen osallistuneista yrityksistä, IKEA, perustaa uudistetun kestävyyslähestymistapansa tämän selvityksen keskeisiin löydöksiin.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Understand the context: Leading-edge consumer study (pdf)

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?