archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eloperäiset jätteet lannoitteiksi

Kekkilä valmistaa kompostilannoitteita eloperäisistä jätteistä. Ne korvaavat neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita sekä lannoittavat pitkään ja edistävät maaperän omaa mikrobitoimintaa.

Julkaistu

Ongelma

Kunnallisten ja teollisten toimijoiden toiminnasta syntyvien orgaanisten jätteiden käsittelyyn on suuri tarve. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta syntyy vuosittain merkittäviä määriä ravinnepitoisia jätevesilietteitä, joiden ravinteita voitaisiin kierrättää erilaisin käsittelytekniikoin.

Ratkaisu: Eloperäiset jätteet lannoitteiksi

Kekkilä hyödyntää kompostilannoitteiden valmistuksessa tehtaiden läheltä saatavissa olevia eloperäisiä jätteitä. Yritys valmistaa muun muassa biojätteestä, jätevesilietteistä ja haravointijätteistä maanparannuskompostia, jota käytetään raaka-aineena muun muassa Kekkilän viherrakentamisen kasvualustoissa. Kierrätetyt ravinteet hyödynnetään uuden kasvun luomiseen esimerkiksi puistojen kasvualustoissa. Ratkaisun avulla ravinnekierrosta saadaan suljetumpi ja lannoitukseen tarvitsee käyttää vähemmän ravinteita, jotka ovat peräisin myös uusiutumattomista luonnonvaroista.

Ansaintamalli ja hyödyt Kekkilälle

Kekkilä myy tuottamaansa ekologisesti lannoitettua kasvualustaa esimerkiksi erilaisiin viherrakentamisen hankkeisiin. Kierrätysraaka-aineen hyödyntäminen tuotteissa on yritykselle mahdollista, koska se pystyy tarjoamaan vastuullisen käsittelypalvelun haastaville eloperäisille jätteille.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kekkilä pystyy muuttamaan eloperäiset jätteet kirjaimellisesti uudeksi, ihmisiä ilahduttavaksi kasvuksi puistojen ja viheralueiden kasvualustoina. Kompostilannoitteet ovat myös lannoitusvaikutukseltaan pitkäkestoisia. Ne tuovat maaperään vedenpidätyskykyä ja hyvän mikrobielämän, minkä ansiosta kasvit viihtyvät alustassa. Mikrobitoiminta irrottaa kasvualustan ravinteita hitaasti, jolloin ne hyödyttävät kasveja mahdollisimman pitkään.

Mistä on kyse?