archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eloperäisistä jätteistä bensiinin korvaavaa polttoainetta

St1 valmistaa uusiutuvista jätepohjaisista raaka-aineista liikenteen polttoaineita. Valmistusprosessista saadaan myyntiin myös rehua ja lannoitteita. Liikenteen päästöjä voidaan vähentää luomalla lisäarvoa elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Julkaistu

Ongelma

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Polttoaineena käytettävien bensiinin ja dieselin raaka-aine, öljy, on uusiutumaton luonnonvara, jonka käytöstä aiheutuu päästöjä.  Öljytuotteille on keksittävä korvaavia tuotteita, jotta päästöjä voidaan vähentää laaja-mittaisesti ja riittävän nopeaan tahtiin. Toisaalta biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitukselle on vuoden 2016 alusta alkaen asetettu rajoituksia sekä kierrätystavoitteet nousevat, joten myös biojätteen hyödyntämiselle on löydettävä vaihtoehtoja.

Ratkaisu: Eloperäisistä jätteistä bensiinin korvaavaa polttoainetta

St1 Biofuels vastaanottaa eri teollisuudenaloilta eloperäisiä jätteitä ja tähteitä ja valmistaa niistä etanolia, jota voi käyttää ajoneuvojen polttoaineena bensiinin korvaajana. Valmistusraaka-ainetta voivat olla esimerkiksi elintarviketeollisuuden, kaupan tai metsäteollisuuden biologiset jätteet, jotka tarvittavalla esikäsittelyllä hajotetaan sokereiksi. Sokerista valmistetaan etanolia ja jäljelle jäävistä sivutuotteista saadaan myyntiin esimerkiksi muita polttoaineita, kuten biokaasua, liuosrehua ja lannoitteita.

Ansaintamalli ja hyödyt St1:lle

St1 myy jätteenkäsittelyä palveluna ja tuotantolaitokset sijaitsevat usein jonkun muun tehtaan tontilla, mistä maksetaan tilavuokraa. Jos laitokselle vastaanotettavaa materiaalia on vaikea käsitellä, sen vastaanotosta maksetaan St1:lle. Joissain tapauksissa St1 maksaa siitä. Rahavirran suunta riippuu myös materiaalin maantieteellisestä sijainnista. Lopputuotteita St1 myy normaalina tuotemyyntinä. St1:n valmistamaa etanolia käytetään liikennepolttoaineena bensiinissä biokomponenttina sekä korkeaseosetanolipolttonesteenä (RE85).

Hyödyt asiakkaalle

Kuluttajan näkökulmasta RE85 on edullisempaa polttoainetta kuin bensiini ja sitä käyttämällä voi vähentää tieliikenteen päästöjä huomattavasti. Eloperäisen jätteen tuottaja voi yhteistyössä St1:n kanssa pystyttää etanolitehtaan suoraan sinne, missä eloperäinen jäte syntyy, jolloin logistiikkakustannukset ovat pienet.

Mistä on kyse?