archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Rakennusjätteelle uusi elämä tuotteina ja raaka-aineina

Mitä saadaan kun betonilaattaan tarvittavasta kiviaineksesta puolet korvataan rakennustyömailta peräisin olevalla kierrätyspuukuidulla? DestaCleanin puukiveä, jota voi käyttää piha- ja ympäristörakentamiseen. Tämä on mainio esimerkki rakennusjätteen – jolla usein on alhainen kierrätysaste – uudesta elämästä tuotteissa polttamisen sijaan.

Julkaistu

Ongelma

Korjaus- ja uudisrakentamisessa syntyy valtavasti jätemateriaalia (mm. muovia, villaa, kipsiä, metalleja), jota päätyy tällä hetkellä pääosin polton kautta energiaksi. Suomen rakennusjätteen kierrätysaste (alle 30 prosenttia) on EU-maiden keskiarvoon (lähes 50 prosenttia) verrattuna melko heikko, mutta ero selittyy osin polttoon päätyvän puujätteen keskimääräistä suuremmalla osuudella. EU:n asettama minimikierrätysaste rakennusjätteelle on 70 prosenttia 2020 mennessä. Lain mukaan rakennusjätteestä lajitellut ja jalostetut jakeet ovat edelleen jätettä, joka uusiokäyttöön päästäkseen tarvitsee viranomaisten hyväksynnän ja käyttöluvan eli End of Waste -statuksen.

Ratkaisu: Rakennusjätteelle uusi elämä tuotteina ja raaka-aineina

Destaclean vastaanottaa rakennustyömailta sekä puujätettä että sekalaista rakennusjätettä sisältäviä kuormia. Kierrätysasemilla kuormat lajitellaan eri jakeisiin. Käsittelyn myötä jätteestä erotellaan kierrätykseen kovat muovit, metalli ja puu, kun  muu sekalainen aines menee pääsääntöisesti energiana hyödynnettäväksi. Yritys tuottaa kierrätyspuukuitua raaka-aineeksi lastulevytuotantoon, ja on kehittänyt muun muassa piha- ja ympäristörakentamiseen sopivan Destaclean Puukiven, jossa betonissa käytetystä luonnon kiviaineksesta on korvattu kierrätyspuukuidulla jopa 50 prosenttia tuotteen tilavuudesta. Tähän prosessiin yritys on ensimmäisenä Euroopassa saanut End of Waste -statuksen.

Ansaintamalli ja hyödyt yritykselle

Destacleanin ansaintalogiikka perustuu rakennusjätekuormien vastaanotosta saataviin punnitus- ja käsittelymaksuihin sekä lajittelu- ja käsittelyprosessin jälkeen valmistettujen kierrätysraaka-aineiden ja -tuotteiden myyntiin. Kierrätysmetallia ja muovia Destaclean myy jatkojalostusyhtiöille ja puumursketta lämpölaitoksille ja energiayhtiöille.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Tuotevalmistajat saavat tasalaatuista kierrätyspuukuitua raaka-aineeksi. Kierrätysmetallin ja -muovin jatkojalostajat saavat metallit ja muovit valmiiksi lajiteltuina eri laatuihin, mikä helpottaa niiden jatkokäsittelyä. Energiantuotantoon päätyvä puumurske on Destacleanin käsittelyn jälkeen tasalaatuista, mikä helpottaa polttoprosessin tasapainottamista.

Mistä on kyse?