Julkaistu 19.05.2017

End of Waste - Rakennusjätteelle uusi elämä tuotteina ja raaka-aineina

Mitä saadaan kun betonilaattaan tarvittavasta kiviaineksesta puolet korvataan rakennustyömailta peräisin olevalla kierrätyspuukuidulla? DestaCleanin puukiveä, jota voi käyttää piha- ja ympäristörakentamiseen. Tämä on mainio esimerkki rakennusjätteen – jolla usein on alhainen kierrätysaste – uudesta elämästä tuotteissa polttamisen sijaan.

Ongelma

Korjaus- ja uudisrakentamisessa syntyy valtavasti jätemateriaalia (mm. muovia, villaa, kipsiä, metalleja), jota päätyy tällä hetkellä pääosin polton kautta energiaksi. Suomen rakennusjätteen kierrätysaste (alle 30 prosenttia) on EU-maiden keskiarvoon (lähes 50 prosenttia) verrattuna melko heikko, mutta ero selittyy osin polttoon päätyvän puujätteen keskimääräistä suuremmalla osuudella. EU:n asettama minimikierrätysaste rakennusjätteelle on 70 prosenttia 2020 mennessä. Lain mukaan rakennusjätteestä lajitellut ja jalostetut jakeet ovat edelleen jätettä, joka uusiokäyttöön päästäkseen tarvitsee viranomaisten hyväksynnän ja käyttöluvan eli End of Waste -statuksen.

Ratkaisu: End of Waste – Rakennusjätteelle uusi elämä tuotteina ja raaka-aineina

Destaclean vastaanottaa rakennustyömailta sekä puujätettä että sekalaista rakennusjätettä sisältäviä kuormia. Kierrätysasemilla kuormat lajitellaan eri jakeisiin. Käsittelyn myötä jätteestä erotellaan kierrätykseen metalli ja puu, kun muu sekalainen aines menee pääsääntöisesti energiahyödynnykseen. Yritys muun muassa valmistaa piha- ja ympäristörakentamiseen sopivaa Destaclean® Puukiveä, jossa osa betonissa käytetystä luonnon kiviaineksesta korvataan kierrätyspuukuidulla jopa 50 prosenttia tuotteen tilavuudesta. Tähän prosessiin yritys on ensimmäisenä Euroopassa saanut End of Waste -statuksen.

Ansaintamalli ja hyödyt yritykselle

Destacleanin ansaintalogiikka perustuu kolmeen osa-alueeseen: 1) Yritys saa punnitus- ja käsittelymaksun vastaanottamistaan rakennusjätekuormista, 2) yritys käsittelee rakennusjätteen ja tuottaa siitä kierrätysraaka-aineita myyntiin, 3) yritys valmistaa itse kierrätystuotteita, kuten puukiveä, ja myy niitä jälleenmyyjien kautta. Kierrätysmetallia Destaclean myy jatkojalostusyhtiöille ja puumursketta lämpölaitoksille ja energiayhtiöille.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaat saavat ekologisesti kestävämmän, laadukkaan ratkaisun Destacleanin avulla. Kierrätyspuukuitua hyödyntävää puukiveä varten ei tarvitse louhia kalliota ja luonnon sora-ainesta säästyy. Kierrätysmetallin jatkojalostajat saavat metallit valmiiksi lajiteltuina eri laatuihin, mikä helpottaa niiden jatkokäsittelyä. Energiantuotantoon päätyvä puumurske on Destacleanin käsittelyn jälkeen tasalaatuista, mikä helpottaa polttoprosessin tasapainottamista.

Faktat

Destaclean pähkinänkuoressa

Päätoimiala: materiaalien kierrätys

Perustamisvuosi: 1998

Liikevaihto (koko liiketoiminta): 1-50 miljoonaa

Henkilöstön koko: 10-250

Kotipaikka: Helsinki

Verkkosivu: http://www.destaclean.fi/

Mistä on kyse?