archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiaremontti palveluna kiinteistöille

Ikääntynyt ja huonokuntoinen kiinteistötekniikka kantaa harteillaan suurten energiakustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen taakkaa. LeaseGreen tarjoaa avuksi palvelua, johon sisältyvät ratkaisut leikkaavat kiinteistöjen energiakustannuksia ja päästöjä keskimäärin yli 20 prosenttia. Kertainvestoinnin sijaan asiakas voi maksaa palvelusta kuukausimaksua, kuten kiertotaloudessa usein on tapana.

Julkaistu

Ongelma

Suomalaisen rakennuskannan kiinteistötekniikka on keskimäärin vanhentunutta ja paikoin huonossa kunnossa, minkä vuoksi kiinteistöjen energiankulutus on suurta ja olosuhteissa riittää parannettavaa. Suuri energiankulutus tarkoittaa suuria sähkö- ja lämmityskustannuksia sekä suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi vanhan teknologian ylläpito on usein uutta monimutkaisempaa ja kalliimpaa.

Ratkaisu: Energiaremontti palveluna kiinteistöille

LeaseGreen suunnittelee ja toteuttaa energiatehokkaita, olosuhteita parantavia ja kiinteistön markkina-arvoa nostavia ratkaisuja olemassa olevaan rakennuskantaan. Ratkaisuihin kuuluvat ilmanvaihdon, lämmityksen, jäähdytyksen ja valaistuksen modernisointi sekä kiinteistökohtainen energiantuotanto, kuten lämpöpumput ja aurinkosähköjärjestelmät.

LeaseGreen toteuttaa investoinnit avaimet käteen -palveluna. Yrityksen toteuttamien kohteiden energiakustannukset ovat vähentyneet keskimäärin yli 20 prosenttia. Vuoden 2018 loppuun mennessä yrityksen toteuttamien energiaremonttien on arvioitu tuottavan elinkaarensa aikana yli 150 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennyksen.

Ansaintamalli ja hyödyt LeaseGreenille

Hanke veloitetaan asiakkaalta kerta- tai kuukausimaksuna, joka on tyypillisesti hankkeen tuloksena asiakkaan energialaskussa säästettyä summaa pienempi. Yritys tarjoaa myös toimenpiteiden rahoituksen räätälöintiä, jotta asiakkaan ei tarvitse sitoa toimenpiteisiin omia pääomiaan – hankkeen kustannukset voidaan siis maksaa hankkeen tuottamilla säästöillä. LeaseGreenin palkkio perustuu energiansäästöön ja riippumattomuuteen teknologiavalinnoissa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kiinteistönomistajat eivät ole kiinnostuneita investoimaan suuria summia energiatehokkuuteen. LeaseGreenin avulla he saavat ratkaisun, joka on kokonaistaloudellisesti järkevin. Energiankulutuksen pienenemisestä saatava rahallinen säästö on asiakkaalle tyypillisesti suurempi kuin investointiin kuluva summa. Jos asiakas valitsee kuukausimaksun, aiemmin tekemättä jääneet investoinnit on helppo tehdä kassavirtapositiivisesti.

Mistä on kyse?