Julkaistu 20.05.2017

Energiatehokkuusratkaisut palveluna

Vanhentunut ja huonokuntoinen kiinteistötekniikka kantaa harteillaan suurten energiakustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen taakkaa. LeaseGreen tarjoaa avuksi palvelua, johon sisältyvät ratkaisut pudottavat kiinteistöjen energiakustannuksia ja kiinteistöstä johtuvia päästöjä keskimäärin noin neljänneksellä. Kertainvestoinnin sijaan asiakas voi maksaa palvelusta kuukausimaksua, kuten kiertotaloudessa usein on tapana.

Ongelma

Suomalaisen rakennuskannan kiinteistötekniikka on keskimäärin vanhentunutta ja paikoin huonossa kunnossa, minkä vuoksi kiinteistöjen energiankulutus on suurta ja olosuhteissa riittää parannettavaa. Suuri energiankulutus tarkoittaa suuria sähkö- ja lämmityskustannuksia sekä suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi vanhan teknologian ylläpito on usein uutta monimutkaisempaa ja kalliimpaa.

Ratkaisu: energiatehokkuusratkaisut palveluna

LeaseGreen toteuttaa energiaa säästäviä, olosuhteita parantavia ja kiinteistön markkina-arvoa nostavia ratkaisuja palveluna olemassa olevaan rakennuskantaan. Yritys tekee ensin säästökartoituksen kiinteistöön, minkä jälkeen etenemisestä sovitaan asiakkaan kanssa. Toteutuksen jälkeen LeaseGreen seuraa, että sovitut energiansäästötavoitteet täyttyvät. Palvelun avulla asiakaskohteiden energiakustannukset ovat vähentyneet keskimäärin 24 prosenttia. Vuoden 2017 loppuun mennessä yrityksen toteuttamien hankkeiden on arvioitu tuottavan elinkaarensa aikana noin 120 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennyksen.

Ansaintamalli ja hyödyt LeaseGreenille

Hanke veloitetaan asiakkaalta kerta- tai kuukausimaksuna, joka on tyypillisesti hankkeen tuloksena asiakkaan energialaskussa säästettävää summaa pienempi. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös toimenpiteiden rahoituksen räätälöintiä, jotta asiakkaan ei tarvitse sitoa toimenpiteisiin omia pääomiaan ja ne voidaan maksaa hankkeen tuottamista säästöistä. LeaseGreenin palkkio perustuu energiansäästöön ja riippumattomuuteen teknologiavalinnoissa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kiinteistönomistajat eivät ole kiinnostuneita investoimaan suuria summia energiatehokkuuteen. LeaseGreenin avulla he saavat ratkaisun, joka on kokonaistaloudellisesti järkevin. Energiankulutuksen pienenemisestä saatava rahallinen säästö on asiakkaalle aina suurempi kuin investointiin kuluva summa. Jos asiakas valitsee kuukausimaksun, vuosikymmeniä tekemättä jääneet investoinnit on helppo tehdä kassavirtapositiivisesti.

Faktat

LeaseGreen pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

Perustamisvuosi: 2013

Liikevaihto: 1-50 miljoonaa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: 2013

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: 100 %

Henkilöstön koko: 10-250

Kotipaikka: Helsinki

Verkkosivu: http://leasegreen.fi/

Mistä on kyse?