Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Hävikki hyödyksi elintarvikeyritysten ja hyväntekeväisyystoimijoiden yhteistyöllä

Vuosittain lähes 60 prosenttia Kanadassa tuotetusta ruoasta menee hävikkiin. Second Harvestin mobiilisovellus FoodRescue.ca ohjaa myymättä jääneen ylijäämäruoan tarvitseville ja lisää yhteisöjen resilienssiä.

Julkaistu

FoodRescue.ca tarjoaa logistisen ratkaisun, joka auttaa yrityksiä muodostamaan yhteyden paikallisiin yhteisöihin ja säästämään hyvän ruoan, joka muuten menisi hukkaan. Yksinkertainen alusta taistelee kolmea suurta kriisiä vastaan: ruokahävikkiä, ilmastonmuutosta ja elintarviketurvan puutetta.

FoodRescue.ca on vähäosaisille terveellistä hävikkiruokaa tarjoavan Second Harvest -kansalaisjärjestön hanke. Hyväntekeväisyysjärjestön kovasta työstä huolimatta toimitusketjun ylijäämäruokaa menee edelleen osittain hukkaan. Tähän reagoitiin kehittämällä FoodRescue.ca. Second Harvestin johto ymmärsi, että digitaalinen alusta voisi saada talteen pienetkin määrät ylijäämäruokaa sekä mahdollistaa hankkeen skaalautumisen.

Ongelma

32 prosenttia Kanadan ruokahävikistä olisi vältettävissä, sillä se on ihmisravinnoksi kelpaavaa ruokaa, joka voidaan ohjata paikallisten yhteisöjen ihmisten auttamiseen. Kaatopaikoille päätyvä ruoka on merkittävä tekijä maailmanlaajuisissa kasvihuonekaasupäästöissä.

Ratkaisu

FoodRescue.ca on verkkotyökalu ja mobiilisovellus, jolla paikalliset yritykset voivat tarjota myymättä jäänyttä ylijäämäruokaa alueen hyväntekeväisyysjärjestöille ja sosiaalipalveluorganisaatioille. Organisaatiot hakevat ruoan ja jakelevat sen asiakkailleen.

Ohjelman helppokäyttöinen teknologia mahdollistaa skaalautuvan liiketoimintamallin, jolla voidaan vähentää ruokahävikkia. FoodRescue.ca lisää turvallisen ruoan saatavuutta, joten sen avulla olemassa olevilla ruokaresursseilla saadaan enemmän aikaan.

Second Harvestilla on johtava rooli Kanadan tavoitteessa luoda kiertotalouden periaatteiden mukainen ruoan toimitusketju. FoodRescue.ca-hankkeen tavoittavuuden laajentamisen lisäksi järjestö tekee yhteistyötä kaikkien alojen, esimerkiksi viranomaisten, kanssa tietoisuuden lisäämiseksi ja ruokajätteeseen ja -hävikkiin liittyvän toiminnan edistämiseksi.

Second Harvest osallistuu myös kiertotaloutta koskevaan globaaliin keskusteluun. Sen johtajat ovat osallistuneet esimerkiksi Maailmanpankin ruokahävikkiin liittyviä haasteita ratkovaan tutkimustyöhön. He myös jakavat tutkimustuloksiaan, mallejaan ja työkalujaan auttaakseen kansainvälisiä toimijoita menestymään samankaltaisten alustojen kehittämisessä.

Ympäristövaikutukset

Sen jälkeen kun FoodRescue.ca perustettiin toukokuussa 2018, se on välttänyt yli 13 000 tonnin kasvihuonekaasupäästöt pelastamalla ruokaa, joka muuten olisi päätynyt kaatopaikalle ja aiheuttanut haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. FoodRescue.ca:n lahjoituksia seuraavien mittarien avulla ruoan lahjoittajat voivat myös mitata ja hallita ruokahävikkiään ja -hukkaansa.

Sosiaaliset vaikutukset

Elintarviketurvan puutteesta kärsivien ihmisten auttaminen on keskeinen osa FoodRescue.ca:n kaksitahoista yhteiskunnallis-ympäristöllistä liiketoimintamallia. Syyskuuhun 2020 mennessä alustalla oli yli 2 000 rekisteröityä lahjoittajatoimipistettä ja yli 2 000 rekisteröityä voittoa tavoittelematonta toimijaa, ja ruokaa oli pelastettu kaikkiaan yli 1 800 tonnia. Tämä on tuottanut lähes 4 miljoonaa ateriaa ja yli 6,5 miljoonan euron arvosta ruokalahjoituksia vähäosaisille.

Mistä on kyse?