archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helppo tapa perustaa vajaasti käytettyjen tavaroiden markkinapaikka

Sharetribea voi hyvästä syystä kutsua alustojen alustaksi. Nousukiidossa olevan startupin tarjoaman palvelun avulla yksityishenkilö tai yritys voi perustaa yhteisöllisen markkinapaikkasivuston ilman tietoteknisiä erityistaitoja. Näin resurssien hyötykäyttö edistyy jakamistalouden hengessä.

Julkaistu

Ongelma

Ihmiset ja organisaatiot omistavat paljon tavaroita ja tiloja, jotka ovat vajaassa käytössä. Esimerkiksi sähköporaa käytetään noin 12 minuuttia sen elinkaaren aikana ja henkilöauto on pysäköitynä 92 % ajasta. Muun muassa vajaakäytön takia tavaroita ja tiloja tuotetaan paljon yli todellisen tarpeen, mikä kuluttaa maapallon rajallisia resursseja ja edistää ilmastonmuutosta.

Ratkaisu: Helppo tapa perustaa markkinapaikka, jolla vajaakäytöllä olevat tavarat ja tilat kohtaavat tarvitsijansa

Sharetriben teknologian avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys voi perustaa helposti verkkopohjaisen markkinapaikkasivuston. Sivustoilla voidaan tarjota vajaakäytöllä olevia tavaroita ja tiloja vuokralle tai myydä niitä edelleen. Jälleenmyynti ja -vuokraus parantaa tavaroiden ja tilojen käyttöastetta ja vähentää tarvetta uudelle tuotannolle. Tarjoajat saavat mahdollisuuden ylimääräisiin ansioihin, ja ostajat säästävät kustannuksissa uuden hankintaan nähden.

Ansaintamalli ja hyödyt Sharetribelle

Markkinapaikan perustajilta veloitetaan kuukausimaksua, joka perustuu sivustojen käyttäjämäärään. Jakamis- ja vertaistalouden voimistuva trendi luo hyvät edellytykset liiketoiminnan kasvulle.

Hyödyt asiakkaalle

Markkinapaikkasivustojen perustajat voivat ansaita veloittamalla osuuden sivuston maksujärjestelmän kautta kulkevista maksutapahtumista. Moni Sharetriben asiakkaista saa koko liikevaihtonsa näistä osuuksista. Ilman Sharetriben teknologiaa sivuston kehittäminen maksaisi moninkertaisesti ja siinä menisi kuukausia, kun Sharetriben avulla se onnistuu päivässä. Monelta asiakkaalta sivusto jäisi todennäköisesti pystyttämättä.

Mistä on kyse?