archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Öljy palveluna

Miksi teollisuusyritysten kannattaisi omistaa enää voiteluöljyjään, kun öljyjen suorituskyvyn seurannan ja ylläpidon voi ulkoistaa alan asiantuntijalle? Fluid Intelligence on hyvä esimerkki liiketoiminnasta, jossa perinteisen omistamisen sijaan myydään asiakkaalle palvelua. Digitaalisella seurannalla ja ennakoivalla toiminnalla varmistetaan asiakkaan laitteiden toimivuus, jolloin asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Julkaistu

Ongelma

Teollisuudessa ja logistiikassa käytetään tällä hetkellä globaalisti noin 40 miljoonaa tonnia voiteluöljyjä vuodessa. Öljynvaihtoja tehdään yleisimmin aikataulutetun huolto-ohjelman, tilastollisen keskiarvon, kokemuksen tai yllättävän laiterikon takia. Öljynvaihto ei itsessään ole aina ratkaisu ja maailmalla tapahtuu säännöllisesti laiterikkoja. Jopa 50-80 % konerikoista voidaan johtaa jonkin asteisiin voiteluongelmiin. Tämä tarkoittaa globaalisti yli 500 miljardin euron kustannusta koostuen uuden öljyn, öljyn vaihdon, seisokkien ja laiterikkojen aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi voiteluöljyn uudelleenkäyttöaste on globaalisti vain noin 10 prosentin luokkaa.

Ratkaisu: öljy palveluna

Fluid Intelligence auttaa energiateollisuuden tuotantolaitoksia sekä teollisuus- ja logistiikka-alan yrityksiä maksimoimaan voiteluöljyjen tehokkaan käytön öljyn älykkään seurannan ja kunnossapidon avulla. Asiakkaan öljykierto kytketään seurantajärjestelmän avulla yrityksen pilvipalveluun, jossa öljyn suorituskyvyn muutosta seurataan. Öljyn suorituskyvyn seurannan ansiosta mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan välittömästi, ja näin estetään pienen ongelman eskaloituminen suureksi laitevaurioksi. Tämä pidentää laitteistojen tehokasta kokonaiskäyttöikää, lisää toimintavarmuutta ja pidentää öljyn käyttöikää.

Ansaintamalli ja hyödyt Fluid Intelligencelle

Fluid Intelligencen liikevaihto koostuu kuukausihinnoitteluun perustuvista seuranta- ja ylläpitomaksutuloista sekä erillisistä asiantuntijapalveluista. Reaaliaikainen öljyn suorituskyvyn seuranta on pilvipohjainen (software-as-a-service, SaaS) kuukausihinnoiteltu jatkuva palvelu, jota täydennetään tarvittaessa erityisillä analytiikka- ja asiantuntijapalveluilla. Voitelun tarjoaminen palveluna mahdollistaa yritykselle pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisen sekä säännöllisen, ennustettavan tulovirran.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaita ovat ennen kaikkea energiateollisuuden tuotantolaitokset, prosessi, kemian- ja paperiteollisuus sekä logistiikka. Ratkaisuilla asiakkaalle syntyy mahdollisuus vähentää voitelu- ja hydrauliöljyyn liittyviä käyttöhäiriöitä ja ennakoimattomia ongelmia sekä näihin liittyviä kustannuksia. Asiakkaan öljyn kulutus pienenee kohteesta riippuen 40-80 % ja asiakkaan kokonaiskustannushyöty on 10-50 % riippuen kohteesta. Öljyn seurantajärjestelmä voidaan asentaa joko uusiin laitoksiin tai jälkiasennuksena vanhoihin. Kustannussäästöjen lisäksi palvelu parantaa laitoksen toimintavarmuutta. Palvelun avulla on estetty useita laiterikkoja tai yllättäviä tuotannon pysähdyksiä, säästetty satoja tuhansia euroja ja vältetty lukuisia öljynvaihtoja.

Mistä on kyse?