Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Jäljitettävyys palveluna mahdollistaa vastuulliset ja kiertotalouden mukaiset toimitusketjut

Litiumioniakkujen käyttö kasvaa liikenteen sähköistymisen myötä. Akkujen raaka-aineiden perinteinen hankintatapa on haastava ja kestämätön. Circulor tukee materiaalien kierrätystä jäljitysalustallaan, jonka avulla yritykset voivat löytää materiaalien kierron mahdollisuuksia koko arvoketjustaan.

Julkaistu

Circulor-alusta tukee kiertotaloutta litiumioniakkujen tuotannnon jäljitettävyyden avulla. Alusta mahdollistaa asiakkaille raaka-aineiden jäljittämisen läpi niiden koko arvoketjun. Näin voidaan varmistaa, että neitseellisten raaka-aineiden sijaan käytetään kierrätysmateriaaleja ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Lisäksi sillä voidaan seurata toimitusketjun hiilijalanjälkeä.

Circulorin perustajilla oli visio: lohkoketjun, koneoppimisen ja esineiden internetin kaltaisia teknologioita voitaisiin käyttää toimitusketjujen haasteiden ratkaisemiseen. Autonvalmistajat ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia litiumioniakkujen raaka-aineiden hankintaan liittyvistä sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä riskeistä. Circulor luotiin teknologiseksi perustaksi, jolla voidaan hallita näitä riskejä vastuullisen raaka-aineiden hankinnan ja kestävyysparannusten kautta.

Ongelma

Litiumioniakkujen odotetaan toimivan sähköisen liikenteen voimanlähteenä. Energiamurroksen onnistumisen kannalta olennaista on toimitusketjun läpinäkyvyys ja akuissa käytettyjen materiaalien tehokas kierrätys. Sähköautojen akkujen raaka-aineiden perinteinen hankintatapa ei kuitenkaan ole sosiaalisesti tai ympäristön kannalta vastuullinen, ja litiumakkujen kierrätyksen teknologia ja infrastruktuuri ovat edelleen vasta aluillaan.

Ratkaisu

Circulor on ohjelmistoratkaisu, jolla asiakkaat voivat jäljittää materiaalien virtausta toimitusketjuissaan. Sen avulla asiakkaat voivat esimerkiksi selvittää varmasti, voidaanko akkuja uusiokäyttää turvallisesti toissijaisessa käyttötarkoituksessa käyttöikänsä lopussa tai tuleeko ne kierrättää. Circulor auttaa yrityksiä myös keräämään ja viestimään tietoa akkutuotantonsa hiilijalanjäljestä. Tämän lisäksi Circulorin avulla tuottajat voivat varmistaa vastuulliset hankinnat koko toimitusketjussaan ja viestiä niistä.

Circulor on jo alkanut antaa näyttöjä systeemisestä muutoksesta kohti litiumioniakkujen vastuullista ja kiertotalouden mukaista hankintaa yhteistyössä suurten liikennealan toimijoiden, kuten Volvon, Daimlerin ja Boeingin kanssa. Yhtiö on todistanut, että raaka-aineita voidaan jäljittää koko toimitusketjun läpi, mikä parantaa sähköliikennealan arvoketjun läpinäkyvyyttä ja kiertotalouden astetta. Circulor on myös jo alkanut laajentaa käyttöalaansa kierrätysmuovialalle.

Ympäristövaikutukset

Circulor-alustan avulla sähköajoneuvojen arvoketjun toimijat voivat pienentää hiilijalanjälkeään merkittävästi. Yli 70 prosenttia sähköauton hiilijalanjäljestä syntyy sen valmistuksesta ja raaka-ainehankinnoista, ja tuosta hiilijalanjäljestä 50 prosenttia tulee akusta. Tarjoamalla alustan litiumioniakkujen vastuullisten raaka-ainehankintojen arvioimiseen, mittaamiseen ja varmistamiseen Circulor vähentää hiili-intensiivisen arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä välillisesti.

Sosiaaliset vaikutukset

Circulor auttaa asiakkaitaan luomaan täysin vastuullisen arvoketjun, jossa tuottajat voivat seurata hankintapäätöksiään. Circulor-alusta kannustaa arvoketjun toimijoita lopettamaan hankinnat paikoista, joissa ongelmajätevirtojen lajittelu perustuu kohtuuttomiin työolosuhteisiin tai lapsityövoimaan.

Mistä on kyse?