archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jätekuljetusten optimointia datan avulla

Jäteastioiden sensoreista saatava suuri määrä dataa mahdollistaa ajoreittien ja isojenkin logististen kokonaisuuksien optimoinnin. Tiedon keruu, analyysi ja niiden pohjalta rakennettu helppokäyttöinen palvelu vähentävät jätekuljetusten kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä. Enevon ratkaisulle on suuri kysyntä kansainvälisillä markkinoilla ja yritys on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina.

Julkaistu

Ongelma

Toistuvasti vajaiden, esimerkiksi vain puolillaan olevien jäteastioiden tyhjentäminen aiheuttaa turhia logistiikkakustannuksia ja CO2-päästöjä. Jätehuollon kuluista noin puolet muodostuu kuljetuksista.

Ratkaisu: Jäteastioiden täyttöasteiden seuranta-antureihin perustuva jätekeräyksen palvelukonsepti kunnille ja kaupungeille

Anturidata mahdollistaa päivittäisen, automaattisen arvion siitä, milloin jäteastiat täyttyvät ja milloin olisi optimaalinen tyhjennysajankohta. Ennusteiden sekä kaluston koon ja tyypin jäteastioiden tyhjennyssuunnitelma ja -aikataulu voidaan optimoida. Tieto optimoinnista välittyy tablettisovelluksella jäteauton kuljettajalle. Kuljetusten hiilidioksidipäästöt ja kustannukset vähenevät, kun astioiden täyttöaste nousee.

Ansaintamalli ja hyödyt Enevolle

Enevo perii palvelusta kuukausimaksua, joka kattaa sensorit, datayhteydet ja palvelun. Asiakas voi halutessaan myös ostaa sensorit itselleen. Satojen tai jopa tuhansien sensoreiden keräämä tieto on hyödyllistä asiakkaalle, jolla on siten korkea kynnys järjestelmän vaihtoon.

Hyödyt asiakkaalle

Logistiikkakustannukset vähenevät (tavanomaisesti 25–50 prosenttia), kuten myös hiilidioksidipäästöt. Jäteastioiden ylitäyttymistä on mahdollista ehkäistä ennalta ja siten vähentää roskaantumista sekä siivouskuluja. Jätehuollosta vastaavan tahon palvelusta tulee läpinäkyvämpää: On mahdollista nähdä, milloin, missä ja kuinka paljon astioita on tyhjennetty.

Mistä on kyse?