Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Jätteenjäljitysohjelmistolla älykkäitä jäte- ja kierrätysratkaisuja

Lineaarinen talous aiheuttaa jätevirtoja, jotka saastuttavat ekosysteemejä ja tuhlaavat arvokkaita raaka-aineita, jotka voitaisiin kierrättää ja uudelleenkäyttää. Rubicon tekee virroista näkyviä ja mahdollistaa niiden käsittelyn.

Julkaistu

Rubicon mahdollistaa materiaalivirtojen maailmanlaajuisen jäljitettävyyden palveluna tarjottavalla ohjelmistollaan ja analysoimalla jätteisiin, kierrätykseen ja älykaupunkiratkaisuihin liittyvää dataa. Nämä palvelut ovat olennaisia vastuulliselle ja kestävälle jätehuollolle. Lisäksi ne auttavat yrityksiä ja yhteisöjä ymmärtämään ja seuraamaan jätteidensä koostumusta, virtoja, mittakaavaa, vaikutuksia ja kustannuksia.

Rubicon perustettiin pistämään loppu jätteelle sen kaikissa muodoissa. Yhteistyössä tunnettujen teknologialaitosten ja ympäristöjärjestöjen kanssa yritys on rakentanut innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, joita yritykset ovat ottaneet käyttöön Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Ongelma

Lineaarinen talous tuottaa paljon jätettä, mikä uhkaa ilman, maaperän ja veden laatua. Jätevirtojen poistaminen muuttaisi lineaarisen talouden kiertotaloudeksi. Kiertotalouteen siirtymisen haasteena on  uudelleenohjausprosessien ja käyttökohteiden kehittäminen materiaaleille sen jälkeen, kun ne on tunnistettu ja erotettu.

Ratkaisu

Rubiconin teknologian avulla yritykset ja kuljetusliikkeet voivat löytää toisensa, suunnitella ja seurata jätteiden noutoja ja analysoida näistä toimista kerättyjä tietoja. Yritykset saavat tiedon siitä, kuinka paljon jätettä on, missä se tuotetaan ja miten se tällä hetkellä käsitellään.

Suuret yritykset käyttävät ratkaisua tunnistaakseen jätteiden vähentämisen ja kierrättämisen mahdollisuuksia sekä noudattaakseen niille asetettuja vaatimuksia. Alustan avulla mitataan esimerkiksi muualle kuin kaatopaikoille ohjatun jätteen osuutta ja vältettyjä hiilipäästöjä, mikä voi auttaa myös vastuullisuusraportoinnissa ja vaikutusten mittaamisessa.

Rubicon lisää käyttäjiensä tietoa jätevirroista ja tukee jätehuoltoprosessien suunnittelua. Näin se lisää organisaatioiden kapasiteettia kiertotalouden mukaisten toimien lisäämiseen, esimerkiksi löytämään uudelleenkäyttömahdollisuuksia vastikään havaituille jätevirroille.

Rubicon tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden, kuten Ellen MacArthur Foundation -säätiön ja Wharton Initiative for Global Environmental Leadership -hankkeen, kanssa tiedon välittämiseksi.

Ympäristövaikutukset

Rubiconin painopisteenä on lisätä asiakkaidensa kaatopaikoilta pelastuvan jätteen osuutta. Ratkaisujen hyötynä on jätteen määrän ja neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen, mikä tarkoittaa vähäisempiä kasvihuonekaasupäästöjä ja saasteita raaka-ainetuotannosta ja jätteiden kaatopaikalle läjittämisestä tai polttamisesta. Orgaanisen aineen ohjaaminen muualle kuin kaatopaikalle voi vähentää metaanipäästöjä ja ilman, veden ja maaperän saastumista.

Sosiaaliset vaikutukset

Rubiconin teknologiat lisäävät kestävän tuotannon mahdollisuuksia eri toimialoilla. Kierrätyksen lisääminen voi vähentää kaatopaikkajätteen ja jätteenpolton määrää ja niihin liittyvä riskejä, kuten saasteita, jotka vaikuttavat paikallisyhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin. Rubicon hyödyttää yhteiskuntaa luomalla laadukkaita työpaikkoja, ja yritys on B-Corp-sertifioitu. Organisaatio maksaa työntekijöidensä sairausvakuutukset ja varmistaa reilut työehdot.

Mistä on kyse?