Julkaistu 18.05.2017

Jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva diesel

Nesteen uusiutuvan dieselin valmistuksen raaka-aineista jo lähes 80 % on jätteitä ja tähteitä. Sen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä pienemmät. Neste on osoittanut, että isokin yritys voi innovoimalla luoda huomattavaa uutta liiketoimintaa perinteisellä alalla.

Ongelma

Fossiiliset liikennepolttoaineet tuottavat paljon CO2-ilmastopäästöjä. Maapallon resurssit ovat rajalliset, siksi kilpailu raaka-aineista kovenee. Monia jäte- ja tähdevirtoja ei hyödynnetä.

Ratkaisu: Uusiutuvista raaka-aineista tuotettu Neste MY uusiutuva diesel

Tuotteen raaka-aineet ovat pääasiassa elintarviketeollisuuden jäte- ja tähderasvoja sekä kasviöljyjä. Jätteet ja tähteet muodostavat jo lähes 80 prosenttia uusiutuvien raaka-aineden käytöstämme. Tuotteella on 40–90 prosenttia alhaisemmat koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna. Tuotteen on mahdollistanut se, että Neste on noin kymmenessä vuodessa yli kolminkertaistetut tutkimus- ja kehityspanostukset muun muassa uusiutuvien raaka-aineiden ja tuotteiden tutkimukseen ja NEXBTL-teknologiaan.

Ansaintamalli ja hyödyt Nesteelle

Liikevaihdosta jo 21 prosenttia sekä 48 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta (469 milj. €) syntyi uusiutuvien tuotteiden myynnistä vuonna 2016. Kymmenen vuotta sitten kyseistä liiketoimintaa vasta käynnisteltiin. Neste onkin nyt maailman suurin yhtiö, joka valmistaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä.

Hyödyt asiakkaalle

Kuluttajille, liikenneyrittäjille, kaupungeille ja jakelijoille Neste MY on kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ilman investointeja uusiin ajoneuvoihin. Käytön myötä syntyy myös vähemmän epäpuhtauksia ilmaan (pienhiukkas-, NOx-, HC- ja CO-päästöt). Polttoaine on korkealaatuinen, hajuton, tehokkaasti palava ja kylmiin olosuhteisiin soveltuva ja se ei lisää ajoneuvojen huoltotoimenpiteitä. Sitä voi käyttää, jaella ja varastoida kuten tavanomaista dieseliä.

Faktat

Neste pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Öljynjalostus ja uusiutuvat tuotteet

Perustamisvuosi: 1948

Liikevaihto: yli 50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Nesteen ensimmäinen uusiutuvan dieselin laitos Porvoossa käynnistyi vuonna 2007. Jo heti tässä vaiheessa jalostuksessa käytettiin myös jäte- ja tähderaaka-aineita, joiden osuus on 10 vuodessa kasvanut lähes 80 %:iin.

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: Vuonna 2016 Nesteen uusiutuvien tuotteiden osuus koko yhtiön liikevaihdosta oli 21 % ja vertailukelpoisesta liikevoitosta lähes 48 % (469 milj. €).

Henkilöstön koko: yli 250

Kotipaikka: Espoo

Verkkosivu: https://www.neste.com/

Mistä on kyse?