archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jätteistä ja tähteistä valmistettu diesel ja muoviratkaisut

Nesteen uusiutuvan dieselin valmistuksen raaka-aineista noin 80 % on jätteitä ja tähteitä. Sen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä pienemmät. Yritys myös tarjoaa ja tutkii uusiutuvia ratkaisuja esimerkiksi kemian- ja muoviteollisuudelle.

Julkaistu

Ongelma

Fossiiliset liikennepolttoaineet tuottavat paljon CO2-ilmastopäästöjä. Maapallon resurssit ovat rajalliset ja kilpailu raaka-aineista kovenee. Monia jäte- ja tähdevirtoja ei hyödynnetä. Samaan aikaan muovien käytön ennustetaan kasvavan edelleen. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää raakaöljyn korvaamista vastuullisemmilla vaihtoehdoilla, ja samalla muovijätteisiin liittyvät ongelmat on ratkaistava.

Ratkaisu: Jätteistä ja tähteistä valmistettu diesel ja muoviratkaisut

Neste MY uusiutuvan dieselin raaka-aineet ovat pääasiassa elintarviketeollisuuden jäte- ja tähderasvoja sekä kasviöljyjä. Jätteet ja tähteet muodostavat noin 80 % Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Tuotteella on 50-90 prosenttia alhaisemmat koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna. Innovaation on mahdollistanut se, että Neste on noin kymmenessä vuodessa yli kolminkertaistetut tutkimus- ja kehityspanostukset muun muassa uusiutuvien raaka-aineiden ja tuotteiden tutkimukseen ja NEXBTL-teknologiaan.

Lisäksi Neste tarjoaa muovien valmistukseen 100-prosenttisesti uusiutuvaa raaka-ainetta raakaöljyn tilalle. Yritys tutkii myös jätemuovien laajamittaista hyödyntämistä polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineena.

Ansaintamalli ja hyödyt Nesteelle

Liikevaihdosta jo 22 prosenttia sekä noin 69 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta (983 milj. €) syntyi uusiutuvien tuotteiden myynnistä vuonna 2018. Kymmenisen vuotta sitten kyseistä liiketoimintaa vasta käynnisteltiin. Neste on nykyisin maailman suurin uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä valmistava yhtiö.

Hyödyt asiakkaalle

Kuluttajille, liikennöitsijöille, kaupungeille ja jakelijoille Neste MY on kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ilman investointeja uusiin ajoneuvoihin. Käytön myötä syntyy myös vähemmän epäpuhtauksia ilmaan (pienhiukkas-, NOx-, HC- ja CO-päästöt). Polttoaine on korkealaatuinen, hajuton, tehokkaasti palava ja kylmiin olosuhteisiin soveltuva ja se ei lisää ajoneuvojen huoltotoimenpiteitä. Sitä voi käyttää, jaella ja varastoida kuten tavanomaista dieseliä.

Lisäksi Nesteen biopohjaiset tai kierrätysmuoviin perustuvat ratkaisut kemian- ja muoviteollisuudelle vähentävät näiden riippuvuutta raakaöljystä, ja antavat mahdollisuuden pienentää lopputuotteiden hiilijalanjälkeä.

Mistä on kyse?