archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Juomapakkausten pantillinen kierrätysjärjestelmä

Suomessa on maailman paras juomapakkausten kierrätysjärjestelmä – kiitos Palpan hallinnoiman toimintamallin. Järjestelmä perustuu pakkauksesta kuluttajalle palautettavaan panttimaksuun. Palpan palautusjärjestelmiin kuuluvien pakkausten kierrätysasteiden keskiarvo on noin 93 %.

Julkaistu

Ongelma

Suomessa kulutetaan vuodessa yli 2 miljardia pantillista juomapakkausta. Jos muovista, alumiinista tai lasista valmistettuja pakkauksia ei kierrätettäisi, ne päätyisivät sekajätteen mukana polttoon, kaatopaikalle tai pahimmassa tapauksessa heitteille luontoon. Uusien juomapakkausten valmistaminen neitseellisistä materiaaleista vie valtavasti energiaa ja aiheuttaa turhia hiilidioksidipäästöjä.

Ratkaisu: Juomapakkausten pantillinen kierrätysjärjestelmä

Palpa on suomalaisten kaupan ketjujen ja juomateollisuuden omistama juomapakkausten kierrätystä hallinnoiva yritys, jonka ansiosta suomalaiset ovat juomapakkausten kierrätyksen mestareita. Palpan järjestelmä mahdollistaa pantillisten pakkausten kierrättämisen kuluttajilta ja ravintoloilta materiaalin käsittelylaitoksille ja edelleen pakkausvalmistajille sekä takaisin juomien pakkaamiskäyttöön. Suomessa esimerkiksi alumiinitölkkien kierrätysaste on 95 prosenttia ja uusien tölkkien valmistaminen kierrätysalumiinista kuluttaa vain viisi prosenttia siitä energiasta, mitä neitseellisen alumiinin käyttö kuluttaisi.

Ansaintamalli ja hyödyt Palpalle

Palpa toimii voittoa tavoittelemattomana hallinnointiyrityksenä, joka on ulkoistanut suurimman osan palautusjärjestelmän toiminnoista. Ulkoistettujen toimintojen avulla Palpa voi toimia joustavasti toimintaympäristön muuttuessa. Yrityksen tulot muodostuvat tuotekohtaisista kierrätysmaksuista, materiaalien myyntituotoista sekä jäsenmaksuista. Suomessa juomanvalmistajat ja -maahantuojat ovat velvoitettuja joko maksamaan juomapakkausveroa 51 senttiä litraa kohden tai järjestämään pakkausten kierrätyksen esimerkiksi Palpan kautta.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kuluttaja saa juomapakkauksesta maksamansa pantin takaisin tyhjän pakkauksen palauttaessaan, joka näin ollen toimii kannustimena kierrätykselle. Palauttaminen on hyvin helppoa, koska palautuspisteet sijaitsevat liikenteen solmukohdissa ja niissä on toimiva tekniikka.

Juomavalmistajat ja -maahantuojat saavat veroetua liittämällä pakkaukset Palpan järjestelmään. Lisäksi Palpa hyvittää palautuspisteille panttimaksut ja pakkausten käsittelykorvauksen sekä kuljettajille kuljetuskorvauksen.

Mistä on kyse?