archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kaluston jakamisalusta yrityksille

Eri yritykset omistavat paljon samanlaista kalustoa, jonka käyttöaste on usein alhainen. eRENT tarjoaa koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden digitaalista jakamis- ja seuranta-alustaa. Sen avulla kalustoa voi jakaa jopa kilpailijoiden kesken. Teollisen jakamistalouden kulttuuri voi pitkällä aikavälillä vähentää tarvetta uusien laitteiden valmistamiseen.

Julkaistu

Ongelma

Monet yritykset omistavat paljon kalustoa, kuten erilaisia koneita. Niiden käyttöaste on kuitenkin usein hyvin alhainen. Esimerkiksi siivouskoneita käytetään tyypillisesti vain 10-20 prosenttia ajasta. Samalla kaluston ostaminen ja huoltaminen maksavat paljon. Datan puutteen vuoksi samanlaista laitteistoa omistetaan paljon päällekkäin yrityksissä ja niiden välillä, eikä kaluston tehokkaampaan hallintaan ja seurantaan ole ollut tarjolla hyviä ratkaisuja.

Ratkaisu: kaluston jakamisalusta yrityksille

eRENTin palvelualustan kautta asiakas pystyy seuraamaan ja hallitsemaan kalustoaan tehokkaasti sekä vuokraamaan joustavasti omia ja muiden laitteita. Seuranta perustuu NFC/QR-tunnisteisiin ja/tai GPS-paikantimiin, joilla kaluston sijainti ja status on helppo päivittää palvelualustalle vaikkapa kännykällä. Asiakas voi liittää seurattavan kalustonsa myös eRENTin vuokrauspalveluun, joka kokoaa eri vuokraamot samalle alustalle. Kaluston käyttöasteen parantaminen isossa mittakaavassa voi pitkällä aikavälillä vähentää luonnonvarojen käyttöä, kun uutta kalustoa ei enää tarvitse valmistaa samassa määrin kuin aiemmin.

Ansaintamalli ja hyödyt eRENTille

Yritys saa komissiomaksuja portaalin kautta toteutuneista vuokraustapahtumista sekä kuukausittaisia palvelumaksuja kaluston seurantapalvelusta. Kustannustehokas kalustonseuranta on edellytys joustavalle vuokraukselle, jolla eRENT voi parhaimmillaan vauhdittaa teollisen jakamistalouden kulttuuria ja luoda kansainvälistä kasvuliiketoimintaa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

eRENTin asiakkaita ovat laite- ja kalustovuokraamot, rakennusyhtiöt sekä eri alojen yritykset. Vuokraamoille palvelu mahdollistaa ”reaaliaikaisen inventaarion” ja ne saavat korkeampaa tuottoa kalustoon sidotulle pääomalleen. Uuden vuokrauskanavan myötä kalustoa voidaan yhteiskäyttää myös kilpailijoiden kesken. Palveluun on tulossa sähköinen huoltokirja kaikille laitemerkeille, joka muistuttaa tulevista huolloista. Palvelu vähentää rakennusyhtiöiden vaivaa huomattavasti, kun tarjoukset voidaan pyytää alustalta yhtä aikaa monelta eri toimijalta.

Mistä on kyse?