Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa luodaan tietä kiertotaloudelle

Project Zero valmistelee kiertotalousjohtajien sukupolvea opetussisällön ja työpajamateriaalin avulla.

Julkaistu

Voittoa tavoittelemattoman Synergy Sustainability Foundation -säätiön Project Zero -hankkeen avulla pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen Brittiläisessä Kolumbiassa. Hankkeessa järjestetään yrityshautomo ja keskustelutilaisuuksia päättäjille ja teollisuusjohtajille kiertotalousmahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Brittiläisen Kolumbian provinssi nimesi 2010-luvulla kiertotalouden alueellisen kestävän kehityksen yhdeksi painopistealueekseen. Säätiö päätti käynnistää hautomon kiertotalouden ideoille yhteistyössä paikallishallinnon ja kumppanien, kuten Vancity Credit Union -luotto-osuuskunnan, kanssa.

Ongelma

Kaksi suurta kiertotalouden estettä ovat tietoisuuden ja kiireellisyyden tunteen puuttuminen. Lineaarisen talouden haittapuolet eivät ole läpinäkyviä, ja kuluttajat suhtautuvat kierrätysmateriaaleihin epäilevästi. Tämän vuoksi kiertotalousyrittäjien on vaikeaa menestyä markkinoilla ja myös soveltuvan lainsäädännön edistyminen hankaloituu.

Ratkaisu

Project Zero on ryhtynyt lisäämään tietoisuutta kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista Vancouverinsaarella ja myös muualla. Hankkeessa järjestetään neljännesvuosittaisia keskustelutilaisuuksia kiertotalousyhteistyön mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja poliittisten muutosten edistämiseksi.

Verkostonsa kautta hanke luo tietoisuutta kiertotaloudesta pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Nuorten osallistamiseen tarkoitetut tapahtumat ja työpajat sekä kahdeksan kuukautta kestävä hautomo-ohjelma tukevat kiertotalouden periaatteiden mukaista innovointia.

Viestintä- ja tietoisuuskampanjoiden lisäksi organisaation jätevirtojen auditointityökalu ja kestävän liiketoiminnan sertifiointiohjelma antavat perinteisille yrityksille tilaisuuden parantaa toimintaansa ja siirtyä kohti kiertotaloutta.

Ympäristövaikutukset

Tietoisuutta lisäävien kampanjoidensa ja hautomo-ohjelmansa kautta Project Zero auttaa vähentämään jätteen määrää, neitseellisten raaka-aineiden hankintaa ja kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksille tarkoitettu jätevirtojen auditointityökalu edistää myös jätteen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa älykkäämmät liiketoimintapäätökset, joilla on pienemmät ympäristövaikutukset.

Sosiaaliset vaikutukset

Project Zero tukee erityisesti nuoria ja sosiaalisia yrittäjiä. Vuonna 2019 hautomo-ohjelma auttoi kuuden uuden yrityksen perustamisessa, ja näistä neljän perustajat olivat naisia. Yhteensä yritykset loivat 23 uutta vihreää työpaikkaa.

Mistä on kyse?