archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Käytetty muovi uusioraaka-aineeksi

Valtaosa muoveista on perinteisesti päätynyt kaatopaikalle, polttoon tai luontoon. Fortum tekee siihen muutosta Riihimäen kiertotalouskylässä, jossa ympäri Suomea kerätty muovijäte prosessoidaan uusiomuoviksi. Samalla yrityksen liiketoiminta on monipuolistunut jätteenkäsittelystä raaka-aineen toimittamiseen.

Julkaistu

Ongelma

Jätemuovien korkein lisäarvo on aikaisemmin jäänyt hyödyntämättä – ne ovat usein päätyneet polttoon tai kaatopaikalle. Muovilla on ollut kestämätön mielikuva, vaikka se on monipuolinen raaka-aine monissa sovelluskohteissa. Uuden muovin valmistaminen kuluttaa öljyä, mikä edistää ilmastonmuutosta.

Ratkaisu: Käytetyn muovin kierrätys, lajittelu ja jalostus uusioraaka-aineeksi

Kuluttajamuovipakkaukset kerätään koko Suomen alueelta ja toimitetaan Riihimäelle Fortumin kiertotalouskylään. Toimituksesta vastaavat Suomen Uusiomuovi ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI. Fortumin uutta teknologiaa yhdistelevässä prosessissa muovilaadut erotellaan, pestään, kuivataan ja granuloidaan. Lopputuotteena saadaan ominaisuuksiltaan neitseellistä muovia vastaavaa uusiomuovia, jossa epäpuhtauksien osuus on vain muutama prosentti. Laitoksen vuosikapasiteetti on 20 000 tonnia. Noin yksi kolmannes muovista tulee erilliskeräyksestä, toinen kolmannes sekajätteestä ja viimeinen kolmannes kaupasta sekä teollisuudesta. Kierrätysmuovin hiilijalanjälki on 85 prosenttia neitseellistä muovia pienempi.

Ansaintamalli ja hyödyt Fortumille

Yrityksen palvelutarjonta on monipuolistunut, kun toiminta on laajentunut jätteiden käsittelystä raaka-aineen toimittamiseen. Syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa teollisen tuotannon ansaintamallilla. Myös yrityksen kumppanuudet ja verkottuminen vahvistuvat.

Hyödyt asiakkaalle

Uusiomuovin hinta on 20–25 prosenttia alhaisempi neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna. Tuotteen pienempi hiilijalanjälki tuo brändi- ja imagohyötyjä. Raaka-aineella on parempi toimitusvarmuus, koska se ei ole niin vahvasti sidottu öljyn hintaheilahteluihin. Mahdollistaa kierrätysasteiden nostoa ja lain velvoitteiden täyttämistä.

Mistä on kyse?