Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Käytettyjen tuotteiden uudelleenmyynti

Varusteleka ostaa kerran myymänsä tuotteen takaisin asiakkaalta ja myy käytetyn tuotteen uudelleen. Tuotteiden takaisin ostaminen vahvistaa Varustelekan suhdetta asiakkaisiin ja lisää asiakasuskollisuutta.

Julkaistu

Ongelma

Tuotteita käytetään usein niiden todellista käyttöikää lyhyempiä aikoja. Tuotteiden päätyminen ennenaikaisesti jätteeksi lisää uusien tuotteiden valmistamista ja luonnonvarojen turhaa käyttöä. Vähittäiskaupat tai eri brändit eivät kuitenkaan pääsääntöisesti tarjoa kierrätysmahdollisuutta tai takaisinottoa myymilleen tuotteille. Vastuu tarpeettomaksi jääneen, mutta käyttökelpoisen tuotteen asianmukaisesta kierrättämisestä jääkin usein kuluttajalle, mikä ei ole paras mahdollinen tilanne.

Ratkaisu: Käytettyjen tuotteiden uudelleenmyynti

Varusteleka sitoutuu ostamaan kerran myymänsä käytetyn ja ehjän tuotteen takaisin asiakkaalta. Yritys myy takaisin ostamansa tuotteet uudelleen käytettyinä ja pidentää näin tuotteiden käyttöikää. Asiakas voi palauttaa käytetyn tuotteen postitse tai myymälään, ja saa korvauksena hyvityksen Varustelekan asiakastililleen. Asiakkaan saama hyvitys on 50 prosenttia tuotteen alkuperäisestä, arvonlisäverollisesta hinnasta.

Ansaintamalli ja hyödyt Varustelekalle

Varusteleka sitoutuu ostamaan käytetyn, määrätyn tuotemerkin tuotteen takaisin asiakkaalta. Hyvitys maksetaan asiakkaan asiakastilille. Asiakas voi hyödyntää asiakastilillään olevaa hyvitystä vain ostaessaan Varustelekan tuotteita. Käytetty tuote laitetaan uudelleen myyntiin hinnalla, jonka suuruus on 50 prosenttia alkuperäisestä arvonlisäverollisesta hinnasta. Tuotteen kierrättäminen vahvistaa Varustelekan ja asiakkaan suhdetta, minkä lisäksi tuotteesta maksettava hyvitys ohjaa asiakkaan uudelleen Varustelekan tuotteiden pariin.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakas saa korvauksen palauttaessaan tarpeettomaksi jääneen, käytetyn tuotteen. Asiakkaalla on jo ostohetkellä takuu palautusmahdollisuudesta ja palautuksen jälkeen saatavasta hyvityksestä. Palautuksen rekisteröinti on asiakkaalle vaivatonta: se tehdään Varustelekan verkkokaupassa sähköisen kuitin avulla.

Mistä on kyse?