Keskustelun aikana puhkeavan yllättävän ristiriidan käsittely

Julkaistu

  • Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. ”Pysähdytään tähän hetkeksi. Huomaan, että teidän välillä näyttää olevan jonkinlainen ristiriita. Sopiiko, että tutkitaan rauhassa hieman tarkemmin, mistä siinä on kyse?”
  • Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. ”Minusta näyttää siltä, että… Mitä ajattelette tästä minun esittämästä?”
  • Sopikaa koko porukalla siitä, käytetäänkö keskusteluaikaa ristiriidan tutkimiseen. ”Onko meidän mielekästä käyttää jonkin verran yhteistä aikaamme tämän ristiriidan tutkimiseen?”
  • Korosta sitä, että ristiriitaa ei tarvitse yrittää ratkaista dialogissa vaan riittää paremman ymmärryksen saaminen toisten näkökannoista. ”Dialogissa ei tarvitse yrittää ratkaista ristiriitoja. Riittää, että saamme paremman ymmärryksen siitä, mistä niissä on kyse.”
  • Pyydä ristiriidan eri osapuolia kertomaan vuoron perään tarkemmin omista näkemyksistään ja kokemuksistaan. Korosta kuuntelemisen merkitystä. ”Kuullaan rauhassa kumpaakin/jokaista teistä. Jokainen puhuu vuorollaan. Älkää keskeyttäkö toisianne vaan yrittäkää kuunnella ja ymmärtää toistenne näkökantoja.”

TYÖKALUPAKKI

Erätauko

Erätauko auttaa pysähtymään ja harkitsemaan asioita rauhassa. Työkalupakki on käytössäsi yhteiskunnallisten keskusteluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sivuilta löydät käytännön työkaluja, keskustelua dialogin tarpeesta sekä vertaistukea muiden oppikokemusten muodossa.

Julkaistu

Lataa printattavat kortit keskustelun vetämiseen

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun aikana

Hyvä dialogi vaatii aikaa vähintään puolitoista tuntia – ja sen vetäminen harjoittelua ja toistoja. Kokosimme parhaat vinkit ja työkalut käytettäväksi keskustelun aikana. Printtaa ohjauskortit mukaan tai kokoa työkalupakkiisi! Ja eikun menoksi.

”Osasin kyllä odottaa jotain erityistä mutta tämä oli odotuksiin verrattuna positiivisempi kokemus. Juuri tällaista keskustelua tarvitaan, että kaikki osapuolet kuulevat toisiaan ja annetaan jokaiselle rauhassa puheenvuoro.”
– Kemijärven Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun jälkeen.

Lisää työkaluja

Näillä dialogimestariksi.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?