Menetelmä
Arvioitu lukuaika 3 min

Laita ihminen keskiöön: Kestävien elämäntapojen kyselytutkimukset

Nämä kyselymallipohjat ovat tehokas ja vertailukelpoinen keino selvittää, mitä ihmiset todella ajattelevat kestävistä arjen tavoista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Usein tarjolla ei ole riittävästi tietoa siitä, mitkä asiat ovat ihmisille tärkeimpiä ja miten houkuttelevia uudet kestävän arjen tavat ovat. Jos et tiedä, kuinka kestävästi alueellasi elellään ja miten kestävyyttä arvostetaan, on vaikea suunnitella tehokkaita sekä houkuttelevia keinoja esitellä kestävän arjen tekoja ja valintoja. On keskeistä ymmärtää ihmisten asenteita kestäviä arjen tapoja kohtaan ja mihin toimiin he ovat jo ryhtyneet arjessaan. Yhtä tärkeää on tietää, mitkä uudet tavat ja valinnat ovat ihmisille vaikeimpia omaksua ja miksi.

Kestävän arjen kyselyissä on kolme eri vaihetta:

  1. Mitkä asenteet ja arvot ovat tärkeitä kestävän arjen kannalta?
  2. Mitä kestävän arjen toimia jo tehdään ja mitä ei?
  3. Millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää ihmisissä?

Hyödyt

  1. Kokonaisvaltaisen näkemyksen saaminen kestävän arjen nykytilasta alueellasi auttaa tehokkaimpien toimien suunnittelemisessa.
  2. Yritykset voivat suunnitella tuotteitaan ja palveluitaan paremmin, kun ne tietävät mitä valintoja ihmiset tekevät tai suunnittelevat tekevänsä. Tällä tavalla yritykset voivat tukea paremmin siirtymisessä kestävän arjen toimiin.
  3. Kyselytuloksia on mahdollista vertailla muihin maihin ja seurata kestävien arjen tapojen käyttöönoton kehittymistä ja asenteita pitkällä aikavälillä.

Tulokset – Suomi

  • Yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat hyödyntäneet kyselyiden löydöksiä.
  • Suomalainen media on julkaissut keskeisiä löydöksiä ja hyödyntänyt tuloksia myös muiden juttujen laatimisessa.

Mitä tarvitaan?

Oman kyselytutkimuksen teetättäminen edellyttää hyvää kyselyprosessin hallintaa, jotta saa  tilastollisesti luotettavia tuloksia. Suosittelemme käyttämään erillistä palveluntarjoajaa, joka toteuttaa kansallisia kyselyjä.

Mieti, mitkä kyselyn osat ovat sinulle oleellisia ja millaista tietoa on jo kerätty. Mitkä kysymykset auttavat ohjaamaan työtäsi tai tuottamaan tietoa, joka on hyödyllistä sidosryhmien tai median osallistamisessa? Hyödynnä valmiita kyselyjä tai räätälöi ne vastaamaan omia tarpeitasi.

100 fiksua arjen tekoa tai vastaavan kestävän arjen tekojen listauksen tulisi olla valmiina käytettäväksi kyselyn toimenpideluettelona.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Equip with insight: Sustainable lifestyles surveys (pdf)

Mistä on kyse?