archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita maanviljelyyn

Soilfoodin ratkaisujen avulla teollisuuden ja maatalouden prosessien sivuvirroista saadaan lisää arvoa. Sivuvirroista valmistetaan kierrätysravinteita ja maanparannusaineita. Näin lisätään myös maaperän hyvinvointia, jolloin maa pystyy tuottamaan aiempaa enemmän ruokaa. Soilfood tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelun, jolloin uusien lannoitevalmisteiden käyttöönoton kynnys on matala.

Julkaistu

Ongelma

Lannoitteiden raaka-aineena käytettävän mineraalifosforin varat ovat rajalliset. Kemiallisten lannoitteiden valmistus kuluttaa myös runsaasti energiaa. Maaperän orgaaninen aines on huventunut Suomessa sekä globaalisti, ja näiden köyhtyneiden peltojen tuottavuus on heikentynyt. Orgaanisen aineksen vähentyminen pellossa kiihdyttää ilmastonmuutosta. Samaan aikaan maanviljelyn kannattavuus on heikkoa, ja tuotantopanosten (ml. lannoitteiden) hintojen kasvu vähentää entisestään kannattavuutta.

Ratkaisu: Kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita maanviljelyyn

Soilfood valmistaa kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Yritys vastaanottaa maatalouden sekä metsä- ja bioenergiateollisuuden sivutuotteita ja jalostaa niistä edelleen maanparannustuotteita ja kierrätyslannoitteita. Lopputuotteet toimitetaan maanviljelijöille valmiiksi levitettyinä. Levitys on optimoitu pellon tarpeen mukaan. Orgaanisilla maanparannusaineilla voidaan muuttaa peltoja hiilinieluiksi, minkä lisäksi maanparannuskuitujen käyttö voi vähentää maatalouden ravinnehuuhtoumia jopa 77 prosenttia.

Ansaintamalli ja hyödyt Soilfoodille

Soilfoodin tulot muodostuvat teollisuuden sivutuotteiden vastaanottomaksuista ja viljelijöille tarjottavista tuotteista ja palvelusta.  Maanviljelijöille tarjotaan kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista palvelua, jossa asiakas saa peltonsa tarpeisiin optimoidut lannoitteet ja maanparannusaineet valmiiksi levitettyinä. Lisäksi kierrätyslannoitteita, -maanparannustuotteita ja hivenaineita myydään viljelijöille erillisinä tuotteina.

Hyödyt asiakkaalle

Soilfoodin kokonaispalvelu on viljelijälle vaivaton tapa parantaa sadon määrää ja nostaa tilan kannattavuutta. Yrityksen tuotteet ovat keinolannoitteita edullisempia. Myös tilan negatiiviset ympäristövaikutukset pienenevät. Teolliselle asiakkaalle kokonaispalvelu on vaivaton ja vastuullinen keino ilmastovaikutuksen pienentämiseen.

Mistä on kyse?